ניהלה במשך שנים רבות את המכון לביקורת ותקנים של חומרי רפואה. שירתה במשרד הבריאות למעלה מ 12 שנים.
בתוקף תפקידה כמנהלת המכון היתה אחראית על יחידת הפיקוח של ה GMP, היחידות להערכת תיקי איכות של תכשירים כימיים ותכשירים ביולוגיים והמעבדות לבדיקות תכשירים רפואיים. בשנות כהונתה הצליחה ד"ר קרפל להשפיע השפעה מכרעת על קביעת מדיניות מתקדמת ועדכנית בתחומי ה GMP והאיכות של תכשירים פרמצבטיים, לשפר משמעותית ולהעלות את ההענות לדרישות התקינה של התכשירים הרפואיים בארץ תוך העלאת בטיחותם, יעילותם ואיכותם.
ד"ר קרפל חברה פעילה בוועדת ההגוי של ה Israel Chapter of PDA ומרצה בבית הספר לרוקחות של אוניברסיטת בן גוריון.
כיום, ד"ר קרפל מנהלת חברת ייעוץ פרמצבטי ומעשירה בידע ובניסיון הרחבים שלה את היצרנים, היבואנים, והמפיצים בארץ ובעולם בכל התחומים הנוגעים לאיכות של תכשירים רפואיים.

  • איכות תכשירים רפואיים
  • תנאי ייצור נאותים (GMP)
  • יציבות תכשירים רפואיים
  • תנאי הפצה נאותים (GDP)
  • דרישות רגולטוריות
  • עריכת מבדקי איכות
יש לך שאלה? arrow 1

    אנא חזרו אלי