מדיניות פרטיות

                 אתר האינטרנט – ביופורום מרכז ידע יישומי בע"מ       

מדיניות פרטיות

עודכן לאחרונה: 13 בינואר, 2021

 1. הקדמה

אנו מודים לך שבחרת להשתמש בשירותיה של חברת ביופורום מרכז ידע יישומי בע"מ ("החברה" או "אנחנו"). המשתמשים באתר האינטרנט שלנו מפקידים בידינו מידע אישי ורגיש אודותם, ואנו מוקירים על כך ומבינים את גודל האחריות הכרוכה בשמירת מידע מסוג זה. על כן, פיתחנו את השירותים שלנו בראש ובראשונה מתוך מחשבה על שמירת פרטיותם של המשתמשים שלנו, ואנו עושים את מירב המאמצים על מנת להגן על המידע שהמשתמשים מעבירים לנו, תוך שאנו מיישמים את האמצעים והתקנים המחמירים בעולם לעניין זה.

מדיניות פרטיות זו מתייחסת למידע אישי שאנו אוספים ממשתמשי ומבקרי האתר (להלן: "האתר"), לרבות הנרשמים לקורסים, לימי עיון, לכנסים ופעילויות נוספות המוצעות על ידינו מעת לעת (להלן, ביחד: "אירועי ביופורום" או "אירוע").

למונחים המופיעים במדיניות פרטיות זו (להלן: "מדיניות הפרטיות") תהיה המשמעות הנודעת להם בתנאי השימוש, הזמינים בלינק https://bioforum.org.il (להלן: "תנאי השימוש") אלא אם נאמר במפורש אחרת במדיניות פרטיות זו.

התנאים מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והם מתייחסים, כמובן, גם לנשים.

שים לב:

 • מדיניות פרטיות זו הינה חלק בלתי נפרד מהשירותים ומהמידע הנאסף במסגרתם ומתנאי השימוש שלנו, המצויים בכתובת https://bioforum.org.il.
 • בעצם הכניסה לאתר והשימוש בו ו/או בשירותים ו/או בעצם רישומך לאירוע, הנך מביע את הסכמתך לתנאים המופיעים במדיניות פרטיות זו, לרבות הסכמתך לאיסוף המידע האישי שלך (כהגדרתו להלן), לעיבודו ולשמירתו במאגרי המידע שלנו (בארץ ו/או בחו"ל). המידע האישי שלך ישמש לצורך מתן השירותים בלבד, כמפורט במסמך זה. אם אינך מסכים לתנאי מדיניות הפרטיות, אינך מורשה להשתמש בשירותינו. מדיניות הפרטיות שלנו עשויה להתעדכן בעתיד, ולכן הנך מתבקש להתעדכן מפעם לפעם במדיניות המעודכנת.
 • אינך מחויב למסור לנו מידע אישי על פי חוק. הנך מסכים ומצהיר בזאת שהמידע האישי שהנך מספק לנו נמסר מרצונך החופשי, על מנת שנוכל לספק עבורך את השירותים ובהתאם למטרות המפורטות במדיניות פרטיות זו.
 • אישור למשלוח הודעות: הנך מאשר בזאת משלוח הודעות הקשורות בשירותי ביופורום (כגון אישורי תשלום ועדכונים), הודעות פרסומיות ((לרבות מסרים פרסומיים לפי חוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב–1982)), הודעות דיוור ישיר (בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981) ו/או משלוח הודעות שיווקיות ממוקדות, על ידי החברה או על ידי צדדים שלישיים (ראה סעיף 14 להלן).

מי אנחנו: אנו ביופורום מרכז ידע יישומי בע"מ, ח.פ. 514053362, וכתובתנו ת.ד. 4034 נס-ציונה 7414001.

שאלות ודיווח על פגיעה בפרטיותך: אם יש לך שאלות כלשהן, או הערות אחרות בנוגע למדיניות פרטיות זו, או אם אתה סבור שפרטיותך נפגעה במהלך השימוש בשירותינו, אנא פנה אלינו באמצעות כתובת הדוא"ל:     bioforum@bioforum.co.il, נציגי החברה עומדים לרשותך לצורך כל בקשה, תגובה, שאלה או תלונה.

2. איזה מידע אנו עשויים לאסוף אודותיך?

 • מידע אישי שנאסף ממך באופן ישיר

במהלך השימוש באתר והרשמה לאירוע, מידע אישי מזהה שלך ייאסף ויעובד על ידינו (להלן: "מידע אישי"). למשל:

  • פרטי קשר: אנו אוספים מידע אישי באמצעות טופס "צרו קשר" באתר, לרבות שם, כתובת דואר אלקטרוני וכל מידע שתבחר להזין בהודעת הפנייה.
  • התקשרויות: אנו נאסוף כל מידע אישי אודותיך אשר תמסור לנו כחלק מההתקשרויות בינך ובינינו (לרבות לצרכי סיוע טכני, מתן משוב לחברה, וכיוצא בזאת), ובין היתר מידע אשר עשוי להימסר על ידך כחלק מההתכתבויות עמנו באמצעות הדואר האלקטרוני, בטלפון או בכל אמצעי תקשורת אחר.
  • רכישות: נאסוף כל מידע שתמסור לנו במהלך רישום לאירועי ביופורום באמצעות הטופס הייעודי באתר, לרבות שם, שם חברה, תפקיד, טלפון, כתובת דואר אלקטרוני, כתובת, מספר תעודת זהות וכן כל מידע נוסף שיידרש לשם השלמת תהליך ההרשמה. אנו עשויים לדרוש פרטי מידע נוספים בעתיד. שים לב: ככל שבחרת לרשום צד שלישי לאחר מאירועי ביופורום (למשל עובדים), בעצם הזנת מידע אישי על אודות הצד שלישי לטופס הרישום, הנך מאשר ומצהיר שהשגת מאותו אדם את כל ההסכמות הנדרשות, על מנת שנוכל לאסוף ולעבד את מידע אישי על אודותיו, כאמור במדיניות זו, וכי ניתנה לאותו אדם הזדמנות לעיין במדיניות פרטיות זו.
  • אירועי ביופורום: נאסוף את פרטי ההזדהות אותם תתבקש למסור על מנת להשתתף באירועי ביופורום, לרבות שם משתמש וסיסמא (ככל שרלוונטי), וכל מידע אישי שיימסר על ידך, מרצונך החופשי, במסגרת השתתפותך באירוע ביופורום. שים לב כי אנו עשויים לדרוש ממשתתפים באירועי האונליין שלנו כי מצלמת המכשיר ממנו הם מתחברים לאירוע תופעל במהלך האירוע, ואנו נשתמש בצילומים כאמור אך ורק כדי לוודא את זהות המשתתפים באירוע באמצעות מכשיר זה, כמפורט בתנאי השימוש שלנו.
  • ניוזלטרים: באפשרותך להצטרף לרשימת התפוצה שלנו. במידה ותרצה להצטרף לרשימת התפוצה, אנו נאסוף את כתובת הדואר האלקטרוני שלך.
  • תשלומים: תשלום עבור הרשמה והשתתפות באירועי ביופורום מתבצעת באמצעות שירותי סליקה אינטרנטיים של צדדים שלישיים ("ספקי שירותי סליקה", כהגדרתם בסעיף 9 להלן), המאפשרים למשתמשי האתר לשלוח או לקבל תשלומים באופן מאובטח, באמצעות שימוש בנתוני כרטיס אשראי. שים לב כי מידע שייאסף כחלק מהליך סליקת התשלומים לא יישמר על ידי החברה, אלא בידי ספק שירותי הסליקה בלבד ובאופן מאובטח.
 • מידע שנאסף באמצעות טכנולוגיה
  • כאשר אתה משתמש באתר, אנו עשויים לאסוף אודותיך מידע אישי ומידע שאינו אישי (כלומר, מידע אנונימי) באופן אוטומטי.
  • מזהים: כאשר אתה משתמש באתר, אתה מספק לנו באופן אוטומטי את כתובת ה-IP שלך (או כתובת ה-Mac, לפי המקרה), בהתאם לרשת או למכשיר בו אתה משתמש. מידע זה נאסף על ידינו על מנת לשפר את חוויית המשתמש שלך, כדי לקבוע את מיקומך הגיאוגרפי ולמטרות אבטחה ופרסום אינטרנטי. כמו כן, אנו עשויים לאסוף מזהים נוספים, לרבות מזהי פרסום המצויים במכשיר ממנו אתה גולש (למשל Google's Advertiser Identification  או Apple's Identifier for Advertisers) לצרכים דומים, לרבות על מנת שנוכל להציג לך פרסומות של החברה באתרים ופלטפורמות אחרות באינטרנט וכן במכשירים שאינם אלו שמהם גלשת לאתר.
  • נתוני מיקום גיאוגרפי: בעת השימוש שלך בשירותים, אנו עשויים לאסוף נתונים אודות מיקומך הגיאוגרפי הכללי (מדינה ועיר), לרבות באמצעות ניתוח של כתובות IP ומידע דומה אחר.
  • מידע טכני והתנהגותי: כמו מרבית האתרים והשירותים המקוונים, אנו אוספים באופן אוטומטי ופסיבי מידע אנונימי ואינו מזהה מהמכשירים שלך כאשר אתה ניגש, משתמש ומדפדף באתר, לרבות (i) מידע טכני כגון סוג והגרסה של המכשיר שלך ומערכת ההפעלה שלו, סוג הדפדפן, רזולוציית המסך, שפת המקלדת, קישוריות Wi-Fi וכו'; ו- (ii) מידע התנהגותי שיכול לכלול מידע לא אישי, כולל מידע אנונימי, טכני וכן מידע שנאסף אודות התנהגותך, אשר עשוי לכלול, בין היתר, תיעוד של פעילותך באתר, זרם הקשות (click-stream) ומידע נוסף בעל אופי דומה (להלן, ביחד: "מידע טכני והתנהגותי").
  • סטטיסטיקות ומדידות: אנו עשויים, בעצמנו או באמצעות ספקי שירותים כגון Google Analytics ו- Facebook, להפיק מדידות, סטטיסטיקות וניתוחים מפורטים על התנהגותך באתר.
  • לתשומת לבך, אנו עשויים לאסוף את המידע האמור בפרק זה בעצמנו או באמצעות ספקי השירות שלנו, ובין היתר באמצעות שימוש בטכנולוגיות כגון קבצי עוגיות וטכנולוגיות מעקב דומות (ראה הגדרה ופירוט נוסף בסעיף 12 להלן).
  • למען הסר ספק, כל מידע שאינו אישי (למשל מידע טכני והתנהגותי) ייחשב למידע אישי, כל עוד הוא קשור או מקושר למידע אישי.

3. כיצד אנו משתמשים במידע אודותיך?

 • אנו משתמשים במידע שאינו אישי:
  • לצורך מחקר וניתוח סטטיסטי המיועד לשימושנו הפנימי, ובין היתר על מנת שנוכל לקבלת החלטות אסטרטגיות מושכלות, תוך הבנה טובה יותר של קהלי היעד שלנו;
  • לצרכי אבטחת מידע ועל מנת לאבטח את שירותינו;
  • בכדי להבין כיצד משתמשים באתר ולשם התאמה, פיתוח ושיפור האתר, השירותים והמוצרים שלנו;
  • כדי להתאים את האתר לצרכיך ועל מנת לשפר את חוויית המשתמש שלך כשאתה משתמש באתר.
 • אנו משתמשים במידע אישי כדי:
  • לספק לך גישה לאתר, לשירותים המוצעים במסגרתו ולשם הרשמה לאירועי ביופורום;
  • להתאים את האתר באופן אישי לצרכיך;
  • לצרכי פרסום אינטרנטי של החברה, שירותיה ואירועי ביופורום, לרבות פרסום בפלטפורמות צד שלישי (כדוגמת פייסבוק) ובמכשירים אחרים שאינם המכשיר ממנו גלשת באתר;
  • לצרכי אבטחת מידע ועל מנת לאבטח את האתר ואת שירותינו;
  • לצורך אימות פרטים וזהות המשתתפים באירועים, וכן לצורך ביצוע תשלומים שונים עבור הרשמה לאירועי ביופורום באמצעות ספקי שירותי סליקה;
  • לשלוח לך הודעות שירות באמצעות דוא"ל, וואטסאפ, מסרונים ואמצעים דומים, לגבי האתר, החברה ואירועי ביופורום אליהם נרשמת;
  • כדי ליצור עמך קשר לצורך מתן תמיכה טכנית;
  • כדי שנוכל לשלוח לך דואר פרסומי, ניוזלטרים ועדכונים על ההתפתחויות בחברה, הצעות חדשות, חדשות בנוגע לשירותי החברה ואירועי ביופורום וכיוצא בזאת באמצעות דואר, טלפון, דואר אלקטרוני, SMS, מדיה חברתית, הודעות פוש, או באופן מקוון (במקרים מסוימים ייתכן ונדרש לקבל את הסכמתך הנפרדת והפרטנית לשליחת דיוור מסוג זה);
  • לצורך מחקר וניתוח סטטיסטי, בין היתר בתחומי הכלכלה ההתנהגותית, המיועדים לשימושינו;
  • כדי לקבל מידע ביחס למיקום גיאוגרפי כללי (כלומר, מדינה) של המחשב או המכשיר ממנו אתה מחובר לאינטרנט בעת השימוש בשירותים, וזאת על מנת שנוכל לדעת את מיקומך הכללי לצרכי אבטחת מידע;
  • לצרכינו האדמיניסטרטיביים; ו-
  • כדי להגן על זכויותינו ועל מנת למלא כל חובה חוקית החלה עלינו.

4. זכויותיך לעיין, לשנות ולתקן את המידע האישי שלך

 • ככלל, באפשרותך לעיין במידע האישי אותו אנו שומרים לגביך באמצעות שליחת מכתב לכתובת המופיעה בתחילת מדיניות זו או באמצעות משלוח דואר אלקטרוני לכתובת bioforum@bioforum.co.il.
 • אם אתה מעוניין לשנות, לעדכן או למחוק את המידע האישי אודותיך שמצוי אצלנו, אנא שלח לנו הודעת דואר אלקטרוני לכתובת bioforum@bioforum.co.il ואנו נעשה מאמצים סבירים על מנת לשנות, לעדכן או למחוק את המידע האישי כאמור, בהתאם לדרישות הדין הרלוונטיות.
 • שים לב: בכל פנייה לבקשה לעיין במידע, נבקש כי יצורפו הפרטים הבאים: שם, טלפון, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני והמידע בו הנך מעוניין לעיין או אשר אותו הנך מעוניין לתקן או למחוק. ככל שברצונך לאפשר לאדם אחר לעיין במידע עבורך, נבקש לצרף גם ייפוי כוח מפורש לעניין זה.
 • מידע נוסף אודות דיני הגנת הפרטיות בישראל וזכויותיך ביחס למידע אישי שלך, תוכל למצוא באתר הרשות להגנת הפרטיות בכתובת:https://www.gov.il/he/Departments/the_privacy_protection_authority .

5. שיתוף מידע עם אחרים

 • ככלל, החברה לא תחלוק את המידע האישי שלך עם צדדים שלישיים, שאינם המוכרים מהם צרכנים רכשו מוצרים באמצעות האתר. עם זאת, היא עשויה לעשות כן על מנת:
  • לאסוף, להחזיק ו/או לנהל את המידע האישי שלך באמצעות ספקים וצדדים שלישיים של מוצרים או שירותים מסוימים (כגון שירותי אירוח ענן) המאושרים על ידינו (לרבות, לפי העניין, לשותפים שלהם), וזאת אך ורק לשם אספקת השירותים המבוקשים על ידינו, ולא לכל מטרה אחרת. צדדים שלישיים מסוג זה עשויים להיות ממוקמים במדינות בהן החוקים להגנה על מידע אישי מספקים הגנה פחותה על מידע אישי מזו שבישראל, אולם אנו נשתמש רק בחברות שיכולות לספק אמצעי הגנה נאותים בכדי להבטיח כי המידע האישי שלך מאוחסן ומטופל בצורה מאובטחת;
  • לעמוד בדרישות כל דין, לצרכי הליך משפטי, צווים, לרבות צווי גילוי או בקשת רשות ממשלתית;
  • לאכוף מדיניות פרטיות זו או את תנאי השימוש שלנו, לרבות במסגרת חקירה של הפרות אפשריות של מדיניות הפרטיות או תנאי השימוש;
  • לגלות, למנוע או לטפל באופן אחר בתרמית, הונאה או בסוגיות אבטחה ובטחון וכן בבעיות טכניות;
  • להשיב לתביעות, דרישות או טענות כי מידע ליצירת קשר (לדוגמה, שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני וכדומה) של צד שלישי פורסם או הועבר ללא הסכמתו או באופן שיש בו משום הטרדה;
  • להעביר את תפעול השירותים לחברות הקשורות בקבוצה;
  • להגן על הזכויות, הקניין, או על הביטחון האישי של החברה, של לקוחותיה או של הציבור הרחב;
  • לאפשר מקרה של שינוי שליטה בחברה, לרבות בדרך של מיזוג, רכישה, או רכישה של כלל או עיקר נכסיה, כל עוד הרוכש מתחייב לשמור על אותם תנאי פרטיות שבהצהרה זו; ו/או
  • על פי אישור מפורש ממך לפני הגילוי.

למען הסר ספק, החברה רשאית לאסוף, לגלות ולהעביר מידע אנונימי ולא מזהה (להלן, "מידע לא אישי") לצדדים שלישיים על פי שיקול דעתה הבלעדי.

6. ספקי שירות חיצוניים

 • החברה נעזרת בשירותים של ספקי שירות חיצוניים. ייתכן ומידע אישי שלך יועבר לרשות ספקי השירות החיצוניים, אך זאת לצורך אספקת השירותים לחברה בלבד. כמו כן, ספקי השירות החיצוניים נדרשים לעמוד בהוראות החוק הרלוונטיות החלות ביחס לעיבוד מידע אישי.
 • ספקי השירות החיצוניים עלולים להיות ממוקמים באזורי שיפוט שונים מאזור השיפוט שלך, וייתכן שהחוק החל באזור השיפוט של ספקי השירות החיצוניים מספק הגנה פחותה על מידע אישי מזו שבאזור השיפוט שלך, אולם אנו נשתמש רק בספקי שירות שיכולים לספק אמצעי הגנה נאותים בכדי להבטיח כי המידע האישי שלך מאוחסן ומטופל בצורה מאובטחת.
 • ספקי השירות החיצוניים של החברה כוללים, בין היתר, את השירותים הבאים:
  • פלטפורמות ניהול אתרים, לרבות חברת אימג'ינט סטודיו בע"מ (Imaginet).
  • פלטפורמות קידום אתרים, לרבות Ability SEO Inc.
  • ספקי פרסום אונליין, כגון Facebook.
  • ספקי שירותי אנלטיקה, כדוגמת Google Analytics.
  • חברת סליקת תשלומים.

7. אתרי אינטרנט של צדדים שלישיים

 • קישורים מסוימים באתר יאפשרו לך לעזוב את אתר האינטרנט ולהיכנס לאתרים או שירותים שאינם קשורים לחברה (לרבות, אך לא רק, כפתור "Share" של Facebook, Twitter ו-LinkedIn). בין היתר, ייתכן שאתרים אלו של צדדים שלישיים ישלחו קבצי עוגיות (ראה הגדרה להלן) לדפדפן שלך, וכך ישיגו מידע אישי אודותיך.
 • החברה אינה נושאת באחריות בגין אתרים מקושרים ו/או ביחס למדיניות הפרטיות של השירותים שלהם. כניסתך, שימושך והסתמכותך על אתרים, שירותים ו/או תכנים של צדדים שלישיים וכן כל התקשרות בינך לבין צדדים שלישיים אלה הנה באחריותך והנך הנושא הבלעדי בהוצאות הקשורות בכך. הגישה לאתרים ושירותים אלה ניתנת אך ורק לנוחיותך. הנך מסכים ומאשר כי החברה לא תהיה אחראית, במישרין או בעקיפין, לכל נזק או הפסד שנגרמו (או שנטען כי נגרמו), בקשר או כתוצאה משימושך בכל שירות, תוכן, מוצר או מידע אחר הזמין באמצעות אתרים או שירותים אלה (לרבות ביחס לשימוש ולגילוי של מידע אישי שלך על ידי צדדים שלישיים אלו).
 • רוב האתרים והשירותים כאמור מספקים מסמכים משפטיים, לרבות תנאי שימוש ומדיניות פרטיות, המסדירים את השימוש בהם (מדובר במדיניות פרטיות שונה ממדיניות פרטיות זו לגבי השימוש והגילוי של מידע אישי שלך על ידך לאתרים של צדדים שלישיים אלו). תמיד רצוי לקרוא מסמכים כאלה בעיון לפני השימוש באתרים אלה ובשירותיהם, בין היתר, על מנת לדעת איזה סוג של מידע הם אוספים.

8. אמצעי תשלום

 • ככל שייגבו ממך תשלומים דרך האתר, תוכל לבצע אותם באמצעות שירותי סליקה אינטרנטיים של צדדים שלישיים ("ספקי שירותי סליקה"), המאפשרים לשלוח או לקבל תשלומים באופן מאובטח, באמצעות שימוש בנתוני כרטיס האשראי. למידע נוסף אודות שירותים אלה, אנא קרא את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של ספק שירותי הסליקה הרלוונטי.
 • מובהר בזאת כי החברה אינה משויכת ואינה מקושרת לספקי שירותי הסליקה, כי הם קבלנים עצמאיים, וכי עובדי או שלוחי החברה או ספקיה אינם אחראים למעשים או למחדלים של ספקי שירותי הסליקה. השימוש בספקי שירותי הסליקה הנו באחריותך בלבד והנך מאשר שאתה נוטל על עצמך את הסיכונים בביצוע עסקאות כלשהן באמצעות ספקי שירותי הסליקה. הנך מחויב לעמוד בהוראות תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של ספק שירותי הסליקה הרלוונטי, לרבות בעניין מגבלות גיל המשתמש.
 • שים לב כי מידע שייאסף כחלק מהליך סליקת התשלומים לא יישמר על ידי החברה, אלא בידי ספק שירותי הסליקה בלבד, ובאופן מאובטח.

9. אבטחת מידע

 • אנו מיישמים נהלים ומדיניות אבטחת מידע כמקובל בתעשייה על מנת להבטיח את אבטחת המידע האישי אודותיך ועל מנת למנוע כל שימוש לא מורשה במידע זה.
 • החברה תפעל בהתאם לחוקים החלים עליה במקרה של פרצת אבטחה או דליפה של מידע, לרבות המידע האישי שלך, וככל שנדרש על פי דין, תודיע לך על אירוע שכזה.
 • עם זאת, עליך לשים לב כי ישנם סיכונים הגלומים בהעברת מידע דרך האינטרנט או שיטות אחרות של אחסון אלקטרוני, ואין אנו יכולים להבטיח כי גישה או שימוש לא מורשים לא יתרחשו באופן מוחלט. החברה לא תישא באחריות או בחבות עבור נזק שייגרם לך בגין גישה בלתי מורשית, פריצה או חדירת מערך האבטחה או בגין כשל באחסון או גניבה, מחיקה, השחתה, הרס, נזק או אובדן נתונים או מידע, למעט ככל שהחברה לא נקטה באמצעי אבטחת המידע הסבירים הנדרשים על פי דין.

10. קטינים

 • על מנת להשתמש בשירותים שלנו עליך להיות מעל גיל שש עשרה (16).
 • במקרה בהם יובא לידיעתנו כי קטין מתחת לגיל שש עשרה (16) משתמש בשירותים, אנו נחסום משתמש זה, ונעשה כל מאמץ על מנת למחוק מיידית כל מידע אישי שנאסף לגביו.
 • לפניות בעניין זה, אנא שלח אימייל לכתובת bioforum@bioforum.co.il.
 • אנו שומרים על זכותנו לבקש ממך הוכחת גיל בכל שלב, על מנת למנוע איסוף מידע אישי אודות קטינים מתחת לגיל שש עשרה (16).

11. עוגיות וטכנולוגיות מעקב

 • בעת השימוש בשירותים, אנו או צדדים שלישיים עשויים להשתמש בטכנולוגיה אשר מקובלת בתעשייה ומוכרת כ"עוגיות" (cookies), web beacons, pixels, Flash ו/או טכנולוגיות מעקב אחרות, לרבות טכנולוגיות דומות של צדדים שלישיים (להלן: "טכנולוגיות מעקב"). טכנולוגיות מעקב אלה נשמרות על גבי מכשירך ומאפשרות לנו להפעיל מאפיינים מסוימים באופן אוטומטי (למשל, הפעלה אוטומטית של תהליך ההתחברות), וכן להקל ולפשט את חוויית המשתמש שלך.
 • אתה יכול לנטרל את טכנולוגיות המעקב באמצעות דפדפן האינטרנט שלך. עם זאת, שים לב כי אם תמחק את טכנולוגיות המעקב או לא תאפשר את אחסונן, החוויה המקוונת שלך בעת השימוש בשירותים שלנו תהיה מוגבלת.
 • על פי רוב, טכנולוגיות מעקב שומרות מידע לא אישי, כגון דפי האינטרנט בהם ביקרת, משך החיפוש שלך וכיוצא בזאת. תוכל לרוב למצוא הוראות במדיניות הפרטיות או בתנאי השימוש של צדדים שלישיים בכדי לבצע פעולות בנוגע לאפשרויות המעקב שלהם.
 • טכנולוגיות המעקב משמשות אותנו: (א) על מנת להפעיל מאפיינים מסוימים של השירותים המקוונים באופן אוטומטי (למשל, הפעלה אוטומטית של תהליך ההתחברות); (ב) על מנת להעריך ולנתח את היקף השימוש באתר ובאירועים ואת דפוסי השימוש באתר ובאירועים וכן להפקת ניתוחים וסטטיסטיקות נוספות; (ג) על מנת לאסוף מידע על אודות מיקומך הגאוגרפי המשוער; (ד) על מנת לשפר את שירותינו; (ה) על מנת לזהות אותך בעת ההרשמה וההתחברות לאירועים; (ו) לצרכי אבטחה ומניעת הונאות; (ז) על מנת להקל ולפשט את חוויית המשתמש שלך ולהתאים את האתר לצרכיך והעדפותיך, ו-(ח) לצרכי פרסום של החברה ושותפיה העסקיים של החברה, וזאת במסגרת האתר וכן באתרים, אפליקציות ופלטפורמות של צדדים שלישיים (למשל בפלטפורמות של גוגל או פייסבוק).
 • שים לב כי, בין היתר, אנו עושים שימוש בטכנולוגיות פרסום המופעלות על ידי צדדים שלישיים, כגון גוגל ופייסבוק, לרבות בטכנולוגיות "מיקוד מחדש" המאפשרות למי שהתעניין בשירותינו ואירועי ביופורום לקבל פרסומות מותאמות אישית באתרים ושירותים של צדדים שלישיים. ספקי שירותי פרסום כאמור עשויים להשתמש בטכנולוגיות מעקב כדי לעקוב אחרי ההתנהגות שלך באינטרנט, כדי ליצור פרופיל שיציג בפניך פרסומות התואמות את תחומי העניין שלך וכן לספק לך פרסומות במגוון מכשירים המצויים ברשותך, גם אם לא גלשת לאתר באמצעות מכשיר זה.
 • לקבלת הוראות מפורטות בנוגע לחסימת קבצי עוגיות, אנא עיין בסעיף 'עזרה' של הדפדפן בו אתה משתמש, או בקר בכתובת http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies.
 • בקישורים הבאים תוכל למצוא הנחיות בנוגע לחסימת קבצי עוגיות בדפדפני אינטרנט נפוצים:
 • לידיעתך, אנו משתמשים ב- Google Analytics כספקית שירות המבצעת עבורנו ניתוחים של פעילויות המשתמשים בפלטפורמה, לרבות באמצעות שימוש בקבצי עוגיות. Google מספקת תוסף לדפדפן המאפשר למשתמשים לבטל את המעקב על ידי Google Analytics בכלל האתרים בהם המשתמש גולש, ואשר ניתן להורדה כאן: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

12. דיוור ישיר, דבר פרסומת ושליחת הודעות

 • הנך מסכים לכך שנשתמש בפרטים שלך אשר נמסרו לנו מרצונך, כדי שניידע אותך אודות שירותי החברה, מידע שיווקי ו/או פרסומי (לרבות מסרים פרסומיים לפי חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב–1982), הטבות ואודות שירותים של צדדים שלישיים שהינם שותפים עסקיים של החברה, אשר יועברו אלייך באמצעות דואר, טלפון, דואר אלקטרוני, SMS, מדיה חברתית, הודעות פוש או בכל אופן מקוון אחר.
 • באפשרותך לחזור בך מהסכמתך באמצעות משלוח הודעה לכתובת bioforum@bioforum.co.il ולחילופין למלא אחר ההוראות להסרה מרשימת הדיוור, אשר מופיעות בהודעות הנשלחות אליך. הנך מאשר כי החברה הודיעה לך כי הנך יכול לסרב לקבל דברי פרסומת כאמור.
 • אתה יכול לבטל את האפשרות לקבל הודעות פוש מאיתנו באמצעות שינוי הגדרות הדפדפן שלך או באמצעות שינוי ההגדרות במערכת ההפעלה של המכשיר ממנו אתה משתמש בשירותינו.

13. העברת מידע אישי אל מחוץ לישראל

 • החברה רשאית להעביר מישראל מידע שנאסף אודותיך, לרבות מידע אישי, לגופים קשורים או לספקי שירות צד שלישי (כמפורט במסמך זה) אשר עשויים להיות מצויים במדינות אחרות בעולם. לתשומת ליבך, החברה רשאית להעביר מידע אישי גם למדינה ולסמכות שיפוט שמחילה חוקי הגנת מידע המספקים הגנה פחותה מזו הקבועה בדין בישראל, והינך מסכים להעברת מידע זה.
 • ככלל, אנו עושים מאמצים כדי שהמידע האישי שלך יאוחסן רק בישראל, באיחוד האירופי או בארה"ב, אך בכל אופן, בכל העברת מידע אישי מחוץ לישראל, אנו נוקטים באמצעי ההגנה הקבועים בדין הישראלי לעניין העברת מידע מחוץ לגבולות המדינה, וזאת על מנת להבטיח כי המידע שלך נשמר מאובטח בכל עת.

14. שינויים במדיניות הפרטיות

 • אנו שומרים על הזכות לשנות מדיניות פרטיות זו בכל זמן, ומבקשים כי תשוב ותבקר בדף זה לעיתים קרובות ככל הניתן.
 • אנו נודיע לכלל המשתמשים בשירותים על כל שינוי מהותי בתנאי מדיניות פרטיות זו בדף הבית של האתר ו/או נשלח לך (לפי הפרטים שמסרת לנו) הודעת דואר אלקטרוני בנוגע לשינויים כאמור.
 • שינויים מהותיים במדיניות הפרטיות ייכנסו לתוקף שבעה (7) ימים לאחר שהודעה נמסרה באתר או נשלחה בדואר אלקטרוני ככל שהדבר רלוונטי, לפי המוקדם. כל שאר השינויים במדיניות הפרטיות ייכנסו לתוקף בתאריך העדכון האחרון של מדיניות פרטיות זו, והמשך השימוש בשירותינו לאחר תאריך העדכון האחרון יהווה הסכמתך לכך שהשינויים יחייבו אותך. במידה שמדיניות הפרטיות תתוקן בכדי להיענות לכל דרישה חוקית, התיקונים עשויים להיכנס לתוקף באופן מיידי, או כפי שנדרש על פי הדין, וללא כל הודעה מוקדמת.
נשמח לענות לכל שאלה arrow 1

  אנא חזרו אלי