חיפוש קורסים

חדש!

רשימת הקורסים

ינואר 2021

מקוון - בזום

כרומטוגרפיה גזית – GC למתקדמים

בהדרכת: ד"ר יגאל בר-אילן
מק"ט: 21091
תאריך: 31 ינואר, 2021
מיקום הקורס: הקורס יועבר באמצעות Zoom
משך הפעילות: 4 ימי לימוד מפוצלים ל 8 מפגשים מקוונים באמצעות Zoom
שעות: 12:30 - 09:00
שפת הקורס: עברית

פברואר 2021

מקוון - בזום
תאריך: 1 פברואר, 2021
מיקום הקורס: הקורס יועבר באמצעות Zoom
משך הפעילות: 2 ימי לימוד מפוצלים ל 4 מפגשים מקוונים באמצעות Zoom
שעות: 12:30 - 09:00
שפת הקורס: עברית
מקוון - בזום

יסודות ה GC-MS

בהדרכת: ד"ר יגאל בר-אילן
מק"ט: 21417
תאריך: 2 פברואר, 2021
מיקום הקורס: הקורס יועבר באמצעות Zoom
משך הפעילות: 2 ימי לימוד מפוצלים ל 4 מפגשים מקוונים באמצעות Zoom
שעות: 12:30 - 09:00
שפת הקורס: עברית
מקוון - בזום

GCP – תנאים קליניים נאותים

ניהול מקצועי: מר גד ארז
מק"ט: 21069A
תאריך: 7 פברואר, 2021
מיקום הקורס: הקורס יועבר באמצעות Zoom
משך הפעילות: 6 חצאי יום
שעות: 19:30 - 16:00
שפת הקורס: עברית
מקוון - בזום
תאריך: 7 פברואר, 2021
מיקום הקורס: הקורס יועבר באמצעות Zoom
משך הפעילות: 14 חצאי יום (ערב)
שעות: 19:30 - 16:00
שפת הקורס: עברית
מקוון - בזום

ניהול מערך הכיול כחלק ממערך האיכות

בהדרכת: ד"ר אורנה דריזין
מק"ט: 21213
תאריך: 9 פברואר, 2021
מיקום הקורס: הקורס יועבר באמצעות Zoom
משך הפעילות: יום עיון מפוצל לשני מפגשים מקוונים באמצעות Zoom
שעות: 12:30 - 09:00
שפת הקורס: עברית
נשמח לענות לכל שאלה arrow 1
אנא חזרו אלי