חיפוש קורסים

חדש!

רשימת הקורסים

מאי 2024

תאריך: 1 מאי, 2024
מיקום הקורס: היברידי: משרדי ביופורום, אילן רמון 3, נס ציונה או ZOOM
משך הפעילות: יום עיון
שעות: 17:00 - 09:00
שפת הקורס: עברית
תאריך: 7 מאי, 2024
מיקום הקורס: הקורס מועבר באמצעות Zoom
משך הפעילות: 3 ימי לימוד מפוצלים ל 6 מפגשי Zoom
שעות: 12:30 - 09:00
שפת הקורס: עברית

מבוא ל LC-MS

בהדרכת: ד"ר יגאל בר-אילן
מק"ט: 24249
תאריך: 15 מאי, 2024
מיקום הקורס: הקורס מועבר באמצעות Zoom
משך הפעילות: 2 ימי לימוד מפוצלים ל 4 מפגשי Zoom
שעות: 12:30 - 09:00
שפת הקורס: עברית
תאריך: 19 מאי, 2024
מיקום הקורס: הקורס מועבר באמצעות Zoom
משך הפעילות: 2 ימי לימוד מפוצלים ל 4 מפגשי Zoom
שעות: 12:30 - 09:00
שפת הקורס: עברית
תאריך: 19 מאי, 2024
מיקום הקורס: משרדי ביופורום, אילן רמון 3, נס ציונה
משך הפעילות: יום עיון
שעות: 17:00 - 09:00
שפת הקורס: עברית
תאריך: 20 מאי, 2024
מיקום הקורס: היברידי: משרדי ביופורום, אילן רמון 3, נס ציונה או ZOOM
משך הפעילות: 2 ימי לימוד מלאים
שעות: 17:00 - 09:00
שפת הקורס: עברית

ISO 14155:2020

בהדרכת: גב' שושנה פרידמן, גב' בשמת פרידמן
תאריך: 22 מאי, 2024
מיקום הקורס: הקורס מועבר באמצעות Zoom
משך הפעילות: יום עיון מפוצל לשני מפגשי Zoom
שעות: 17:30 - 14:00
שפת הקורס: עברית
תאריך: 22 מאי, 2024
מיקום הקורס: המיקום יפורסם בקרוב
משך הפעילות: יום עיון
שעות: 17:00 - 09:00
שפת הקורס: עברית

ספקטרוסקופית אינפרא אדום – FTIR

בהדרכת: ד"ר יגאל גוזלן
מק"ט: 24688
תאריך: 22 מאי, 2024
מיקום הקורס: הקורס מועבר באמצעות Zoom
משך הפעילות: יום עיון מפוצל לשני מפגשי Zoom
שעות: 12:30 - 09:00
שפת הקורס: עברית
חדש
מק"ט: 24920
תאריך: 26 מאי, 2024
מיקום הקורס: היברידי: משרדי ביופורום, אילן רמון 3, נס ציונה או ZOOM
משך הפעילות: יום עיון
שעות: 17:00 - 09:00
שפת הקורס: עברית
תאריך: 28 מאי, 2024
מיקום הקורס: הקורס מועבר באמצעות Zoom
משך הפעילות: יום עיון מפוצל לשני מפגשי Zoom
שעות: 12:30 - 09:00
שפת הקורס: עברית
תאריך: 29 מאי, 2024
מיקום הקורס: הקורס מועבר באמצעות Zoom
משך הפעילות: יום עיון מפוצל לשני מפגשי Zoom
שעות: 12:30 - 09:00
שפת הקורס: עברית

יוני 2024

חדש

הכשרה של כותבים רפואיים

ניהול מקצועי: ד"ר שירי דיסקין
תאריך: 2 יוני, 2024
מיקום הקורס: היברידי: משרדי ביופורום, אילן רמון 3, נס ציונה או ZOOM
משך הפעילות: 4 ימי לימוד
שעות: 17:00 - 09:00
שפת הקורס: עברית
חדש

eConsent הסכמה מדעת דיגיטלית

בהדרכת: ד"ר ליאת בן דוד, עו"ד לימור טרסי-חן, גב' גלית ליסאי
מק"ט: 241120
תאריך: 3 יוני, 2024
מיקום הקורס: משרדי ביופורום, אילן רמון 3, נס ציונה
משך הפעילות: יום עיון
שעות: 17:00 - 09:00
שפת הקורס: עברית
תאריך: 3 יוני, 2024
מיקום הקורס: הקורס מועבר באמצעות Zoom
משך הפעילות: יום עיון מפוצל לשני מפגשי Zoom
שעות: 12:30 - 09:00
שפת הקורס: עברית
חדש

מבדקי ספקים

בהדרכת: גב' קרן גינסבורי
תאריך: 4 יוני, 2024
מיקום הקורס: המיקום יפורסם בקרוב
משך הפעילות: יום עיון
שעות: 17:00 - 09:00
שפת הקורס: עברית

יישומי GC – קורס מתקדם

בהדרכת: ד"ר יגאל בר-אילן
מק"ט: 24240
תאריך: 4 יוני, 2024
מיקום הקורס: הקורס מועבר באמצעות Zoom
משך הפעילות: יום עיון מפוצל לשני מפגשי Zoom
שעות: 12:30 - 09:00
שפת הקורס: עברית

קנאביס – מצמח לתרופה

בהדרכת: ד"ר ואדים קוטליאר
תאריך: 5 יוני, 2024
מיקום הקורס: הקורס מועבר באמצעות Zoom
משך הפעילות: יום עיון מפוצל לשני מפגשי Zoom
שעות: 12:30 - 09:00
שפת הקורס: עברית
תאריך: 10 יוני, 2024
מיקום הקורס: הקורס מועבר באמצעות Zoom
משך הפעילות: יום עיון
שעות: 17:00 - 09:00
שפת הקורס: עברית
תאריך: 13 יוני, 2024
מיקום הקורס: הקורס מועבר באמצעות Zoom
משך הפעילות: יום עיון מפוצל לשני מפגשי Zoom
שעות: 12:30 - 09:00
שפת הקורס: עברית

ISO 13485

בהדרכת: מגר' איריס ליינוונד
תאריך: 17 יוני, 2024
מיקום הקורס: הקורס מועבר באמצעות Zoom
משך הפעילות: 2 ימי לימוד
שעות: 17:00 - 09:00
שפת הקורס: עברית

טכנולוגיות ייבוש בהקפאה

בהדרכת: מר איל אלסטר
מק"ט: 241035
תאריך: 18 יוני, 2024
מיקום הקורס: הקורס מועבר באמצעות Zoom
משך הפעילות: יום עיון מפוצל לשני מפגשי Zoom
שעות: 12:30 - 09:00
שפת הקורס: עברית
חדש
מק"ט: 241112
תאריך: 19 יוני, 2024
מיקום הקורס: היברידי: משרדי ביופורום, אילן רמון 3, נס ציונה או ZOOM
משך הפעילות: יום עיון
שעות: 17:00 - 09:00
שפת הקורס: עברית
תאריך: 20 יוני, 2024
מיקום הקורס: היברידי: משרדי ביופורום, אילן רמון 3, נס ציונה או ZOOM
משך הפעילות: חצי יום לימודים
שעות: 13:00 - 09:30
שפת הקורס: עברית
תאריך: 23 יוני, 2024
מיקום הקורס: הקורס מועבר באמצעות Zoom
משך הפעילות: יום עיון מפוצל לשני מפגשי Zoom
שעות: 13:30 - 10:00
שפת הקורס: עברית
תאריך: 24 יוני, 2024
מיקום הקורס: הקורס מועבר באמצעות Zoom
משך הפעילות: יום עיון מפוצל לשני מפגשי Zoom
שעות: 12:30 - 09:00
שפת הקורס: עברית
חדש

מסלול רישום דה-נובו ב FDA

בהדרכת: גב' שושנה פרידמן, גב' בשמת פרידמן
תאריך: 25 יוני, 2024
מיקום הקורס: הקורס מועבר באמצעות Zoom
משך הפעילות: יום עיון מפוצל לשני מפגשי Zoom
שעות: 18:30 - 15:00
שפת הקורס: עברית
תאריך: 26 יוני, 2024
מיקום הקורס: היברידי: משרדי ביופורום, אילן רמון 3, נס ציונה או ZOOM
משך הפעילות: חצי יום לימודים
שעות: 13:00 - 09:00
שפת הקורס: עברית

בקרת מזיקים בתעשייה

בהדרכת: מר אורן גולן
מק"ט: 24104
תאריך: 27 יוני, 2024
מיקום הקורס: היברידי: משרדי ביופורום, אילן רמון 3, נס ציונה או ZOOM
משך הפעילות: יום עיון
שעות: 17:00 - 09:00
שפת הקורס: עברית

יישומים בכרומטוגרפיה גזית – GC

בהדרכת: ד"ר יגאל בר-אילן
מק"ט: 24090
תאריך: 30 יוני, 2024
מיקום הקורס: הקורס מועבר באמצעות Zoom
משך הפעילות: יום עיון מפוצל לשני מפגשי Zoom
שעות: 12:30 - 09:00
שפת הקורס: עברית

יולי 2024

תאריך: 1 יולי, 2024
מיקום הקורס: הקורס מועבר באמצעות Zoom
משך הפעילות: יום עיון
שעות: 17:00 - 09:00
שפת הקורס: עברית
תאריך: 3 יולי, 2024
מיקום הקורס: היברידי: משרדי ביופורום, אילן רמון 3, נס ציונה או ZOOM
משך הפעילות: יום עיון
שעות: 17:00 - 09:00
שפת הקורס: אנגלית
תאריך: 4 יולי, 2024
מיקום הקורס: היברידי: משרדי ביופורום, אילן רמון 3, נס ציונה או ZOOM
משך הפעילות: 4 שעות לימוד
שעות: 13:00 - 09:00
שפת הקורס: עברית

בקרה של ניסויים קליניים

בהדרכת: ד"ר ליאת בן דוד, גב' שושנה פרידמן, ד"ר תמי ברזני ברוטמן
תאריך: 7 יולי, 2024
מיקום הקורס: משרדי ביופורום, אילן רמון 3, נס ציונה
משך הפעילות: 2 ימי לימוד מלאים
שעות: 17:00 - 09:00
שפת הקורס: עברית
חדש

טעם החיים – תמציות טעם וריח (Flavors)

בהדרכת: ד"ר מיכאל צביאלי
מק"ט: 241113
תאריך: 7 יולי, 2024
מיקום הקורס: היברידי: משרדי ביופורום, אילן רמון 3, נס ציונה או ZOOM
משך הפעילות: 2 ימי לימוד מלאים
שעות: 17:00 - 09:00
שפת הקורס: עברית

פיתוח שיטות ב GC-MS

בהדרכת: ד"ר יגאל בר-אילן
מק"ט: 24142
תאריך: 9 יולי, 2024
מיקום הקורס: הקורס מועבר באמצעות Zoom
משך הפעילות: יום עיון מפוצל לשני מפגשי Zoom
שעות: 12:30 - 09:00
שפת הקורס: עברית
תאריך: 9 יולי, 2024
מיקום הקורס: הקורס מועבר באמצעות Zoom
משך הפעילות: יום עיון מפוצל לשני מפגשי Zoom
שעות: 12:30 - 09:00
שפת הקורס: עברית
תאריך: 14 יולי, 2024
מיקום הקורס: הקורס מועבר באמצעות Zoom
משך הפעילות: יום עיון מפוצל לשני מפגשי Zoom
שעות: 12:30 - 09:00
שפת הקורס: עברית
תאריך: 17 יולי, 2024
מיקום הקורס: הקורס מועבר באמצעות Zoom
משך הפעילות: יום עיון מפוצל לשני מפגשי Zoom
שעות: 12:30 - 09:00
שפת הקורס: עברית

איכות במעבדות QC בתעשייה הפרמצבטית

בהדרכת: ד"ר עפר דובינסקי
תחומים: איכות, מעבדה
מק"ט: 24466
תאריך: 17 יולי, 2024
מיקום הקורס: הקורס מועבר באמצעות Zoom
משך הפעילות: 2 ימי לימוד מפוצלים ל 4 מפגשי Zoom
שעות: 12:30 - 09:00
שפת הקורס: עברית
תאריך: 21 יולי, 2024
מיקום הקורס: הקורס מועבר באמצעות Zoom
משך הפעילות: יום עיון מפוצל לשני מפגשי Zoom
שעות: 12:30 - 09:00
שפת הקורס: עברית

יסודות ה GCMS

בהדרכת: ד"ר יגאל בר-אילן
מק"ט: 24417
תאריך: 21 יולי, 2024
מיקום הקורס: הקורס מועבר באמצעות Zoom
משך הפעילות: 2 ימי לימוד מפוצלים ל 4 מפגשי Zoom
שעות: 12:30 - 09:00
שפת הקורס: עברית
תאריך: 24 יולי, 2024
מיקום הקורס: המיקום יפורסם בקרוב
משך הפעילות: יום עיון
שעות: 17:00 - 09:00
שפת הקורס: עברית

ספטמבר 2024

תאריך: 2 ספטמבר, 2024
מיקום הקורס: המיקום יפורסם בקרוב
משך הפעילות: 2 ימי לימוד
שעות: 17:00 - 09:00
שפת הקורס: עברית

כרומטוגרפיה גזית – GC למתקדמים

בהדרכת: ד"ר יגאל בר-אילן
מק"ט: 24091
תאריך: 3 ספטמבר, 2024
מיקום הקורס: הקורס מועבר באמצעות Zoom
משך הפעילות: 4 ימי לימוד מפוצלים ל 8 מפגשי Zoom
שעות: 12:30 - 09:00
שפת הקורס: עברית
תאריך: 4 ספטמבר, 2024
מיקום הקורס: היברידי: משרדי ביופורום, אילן רמון 3, נס ציונה או ZOOM
משך הפעילות: יום עיון
שעות: 17:00 - 09:00
שפת הקורס: עברית
תאריך: 4 ספטמבר, 2024
מיקום הקורס: היברידי: משרדי ביופורום, אילן רמון 3, נס ציונה או ZOOM
משך הפעילות: יום עיון
שעות: 17:00 - 09:00
שפת הקורס: עברית
תאריך: 4 ספטמבר, 2024
מיקום הקורס: הקורס מועבר באמצעות Zoom
משך הפעילות: יום עיון מפוצל לשני מפגשי Zoom
שעות: 12:30 - 09:00
שפת הקורס: עברית
תאריך: 10 ספטמבר, 2024
מיקום הקורס: הקורס מועבר באמצעות Zoom
משך הפעילות: יום עיון מפוצל לשני מפגשי Zoom
שעות: 12:30 - 09:00
שפת הקורס: עברית
תאריך: 11 ספטמבר, 2024
מיקום הקורס: היברידי: משרדי ביופורום, אילן רמון 3, נס ציונה או ZOOM
משך הפעילות: 2 ימי לימוד מלאים
שעות: 17:00 - 09:00
שפת הקורס: עברית
תאריך: 15 ספטמבר, 2024
מיקום הקורס: הקורס מועבר באמצעות Zoom
משך הפעילות: יום עיון מפוצל לשני מפגשי Zoom
שעות: 12:30 - 09:00
שפת הקורס: עברית
חדש

כרומטוגרפיה כמותית

בהדרכת: ד"ר ולדימיר יופה
מק"ט: 24088
תאריך: 18 ספטמבר, 2024
מיקום הקורס: היברידי: משרדי ביופורום, אילן רמון 3, נס ציונה או ZOOM
משך הפעילות: יום עיון מפוצל לשני מפגשי Zoom
שעות: 17:00 - 09:00
שפת הקורס: עברית
תאריך: 22 ספטמבר, 2024
מיקום הקורס: היברידי: משרדי ביופורום, אילן רמון 3, נס ציונה או ZOOM
משך הפעילות: 3 ימי לימוד מלאים
שעות: 17:00 - 09:00
שפת הקורס: עברית

ICH-GCP (R3)

בהדרכת: ד"ר ליאת בן דוד
מק"ט: 241110B
תאריך: 23 ספטמבר, 2024
מיקום הקורס: משרדי ביופורום, אילן רמון 3, נס ציונה
משך הפעילות: חצי יום לימודים
שעות: 16:45 - 11:00
שפת הקורס: עברית

שחרור אצוות על ידי QP

בהדרכת: ד"ר רחל קרפל
מק"ט: 24435
תאריך: 25 ספטמבר, 2024
מיקום הקורס: הקורס מועבר באמצעות Zoom
משך הפעילות: יום עיון מפוצל לשני מפגשי Zoom
שעות: 12:30 - 09:00
שפת הקורס: עברית

עיקור של אמ"ר באתילן אוקסיד

בהדרכת: מגר' איריס ליינוונד
תאריך: 29 ספטמבר, 2024
מיקום הקורס: הקורס מועבר באמצעות Zoom
משך הפעילות: יום עיון
שעות: 17:00 - 09:00
שפת הקורס: עברית

אוקטובר 2024

תאריך: 27 אוקטובר, 2024
מיקום הקורס: הקורס מועבר באמצעות Zoom
משך הפעילות: 5 מפגשים
שעות: 19:30 - 16:00
שפת הקורס: עברית
תאריך: 28 אוקטובר, 2024
מיקום הקורס: הקורס מועבר באמצעות Zoom
משך הפעילות: יום עיון מפוצל לשני מפגשי Zoom
שעות: 12:30 - 09:00
שפת הקורס: עברית

כימיה בסיסית

בהדרכת: ד"ר מיכאל צביאלי
מק"ט: 24844
תאריך: 29 אוקטובר, 2024
מיקום הקורס: משרדי ביופורום, אילן רמון 3, נס ציונה
משך הפעילות: 2 ימי לימוד מפוצלים ל 4 מפגשי Zoom
שעות: 17:00 - 09:00
שפת הקורס: עברית

נובמבר 2024

תאריך: 3 נובמבר, 2024
מיקום הקורס: היברידי: משרדי ביופורום, אילן רמון 3, נס ציונה או ZOOM
משך הפעילות: 14 חצאי יום
שעות: 19:30 - 16:00
שפת הקורס: עברית
תאריך: 3 נובמבר, 2024
מיקום הקורס: היברידי: משרדי ביופורום, אילן רמון 3, נס ציונה או ZOOM
משך הפעילות: 6 חצאי יום
שעות: 19:30 - 16:00
שפת הקורס: עברית

מבדקי אמ"ר

בהדרכת: מגר' איריס ליינוונד
תאריך: 4 נובמבר, 2024
מיקום הקורס: הקורס מועבר באמצעות Zoom
משך הפעילות: 2 ימי לימוד
שעות: 17:00 - 09:00
שפת הקורס: עברית
תאריך: 25 נובמבר, 2024
מיקום הקורס: הקורס מועבר באמצעות Zoom
משך הפעילות: יום עיון מפוצל לשני מפגשי Zoom
שעות: 12:30 - 09:00
שפת הקורס: עברית

הכנת דוגמאות ב HPLC וב LCMS

בהדרכת: ד"ר יגאל גוזלן
מק"ט: 24082
תאריך: 27 נובמבר, 2024
מיקום הקורס: הקורס מועבר באמצעות Zoom
משך הפעילות: יום עיון מפוצל לשני מפגשי Zoom
שעות: 12:30 - 09:00
שפת הקורס: עברית

דצמבר 2024

תאריך: 23 דצמבר, 2024
מיקום הקורס: הקורס מועבר באמצעות Zoom
משך הפעילות: יום עיון מפוצל לשני מפגשי Zoom
שעות: 12:30 - 09:00
שפת הקורס: עברית

מאי 2025

תאריך: 5 מאי, 2025
מיקום הקורס: היברידי: משרדי ביופורום, אילן רמון 3, נס ציונה או ZOOM
משך הפעילות: 7 ימי לימוד מלאים
שעות: 17:00 - 09:00
שפת הקורס: עברית
תאריך: 5 מאי, 2025
מיקום הקורס: היברידי: משרדי ביופורום, אילן רמון 3, נס ציונה או ZOOM
משך הפעילות: 3 ימי לימוד מלאים
שעות: 17:00 - 09:00
שפת הקורס: עברית
נשמח לענות לכל שאלה arrow 1

    אנא חזרו אלי