Current Titration Technology

Practical and Theoretical Aspects
 

תאריך: 26 מאי 2008
מיקום הקורס: קראון פלזה תל אביב, רח' הירקון 145 ת"א
שפת הקורס: אנגלית
 
קטגוריה: כימיה
משך הפעילות: יום לימודים מלא
שעות: 08:30-17:00
התכנסות והרשמה: 
עלות: 490 ש"ח + מע"מ
נקודות זכות: 1
מק''ט: S08203
בקורס תינתן סקירה של טכנולוגיות טיטרציה הרווחות כיום ויתמקד הן באספקטים תיאורטיים והן באספקטים מעשיים  של הטכנולוגיות. כמו-כן בקורס תועבר סקירה של התפתחות טכנולוגיית הטיטרציה והתיאוריה הבסיסית תוצג כבסיס לדיון ושו"ת.