Annual Meeting of The Israel Chapter of PDA

 

העמותה לקידום המדע והטכנולוגיה הפרמצבטית בישראל
תאריך: 25 דצמבר 2018
מיקום הקורס: מלון דיויד אינטרקונטיננטל, תל אביב
שפת הקורס: עברית
 
קטגוריה: PDA - העמותה לקידום המדע והטכנולוגיה הפרמצבטית בישראל
משך הפעילות: יום לימודים מלא
שעות: 15:00-20:00
התכנסות והרשמה: 
עלות: 
נקודות זכות: 0
מק''ט: P18723