קבלת החלטות בצוות ארגז כלים
מרצה: מר מנחם חורב
תאריך: 3 יולי 2019
מיקום הקורס: כפר המכביה, רמת גן
שפת הקורס: עברית
 
קטגוריה: הכשרות מקצועיות
משך הפעילות: יום לימודים מלא
שעות: 09:00-17:00
התכנסות והרשמה: 8:30-9:00
עלות: 1,850 ש"ח + מע"מ
נקודות זכות: 1
מק''ט: 19911

על הקורס

קבלת החלטות נתפסת כתהליך פשוט ושגרתי שאנו עושים כבודדים וכקבוצות. אנו נוטים להאמין שדרך קבלת ההחלטות שלנו היא לרוב רציונלית, אך במציאות החלטותינו לרוב מוטות מסיבות רבות. גם כאשר החלטות אלה אכן רציונליות, הן לעיתים שגויות!

במהלך המפגש נעמוד על הגורמים המעורבים בקבלת ההחלטות ונתמודד עם הטיות וטעויות בתהליכי קבלת החלטות. הקורס מעניק למשתתפיו גישה מקצועית להקשבה, לניתוח, ולביקורת של טיעונים הבאים לתמוך או לשלול החלטה ו/או חלופה מסוימת.  כמו כן, ירכשו המשתתפים נקודת מבט ייחודית על נושא הייצוג של נתונים סטטיסטיים ועל נושא ההחזר על השקעה (ROI). בתום המפגש יהיו בידי משתתפיו מספר כלים לתמיכה בקבלת החלטות בצוות וידיעה על חסרונותיהם ויתרונותיהם.

הקורס מקנה למשתתפיו הכרה והבנה של המכשלות שעומדות בפני מקבל/י החלטות וידע שמאפשר להקטין את מידת ההשפעה של גורמים מטים, לא רלוונטיים, על ידי תהליך חשיבתי בהיר וכלי גיבוי מתאימים לקבלת ההחלטה.
 

קהל היעד

 • מנהלים וראשי צוותים הנדרשים לקבלת החלטות בתחומים מגוונים.
 • אנשי  צוותים השותפים באיסוף, גיבוש, וניתוח מידע לצורך קבלת החלטות.
 • כלל האנשים שקבלת החלטות הוא עיסוקם היומיומי.
 • אנשי מינהל וכספים המעורבים בקבלת ההחלטות בתחומי פעולתם.

 

התועלת שתופק

הקורס מקנה למשתתפים:
 • הבנה על הגורמים הבסיסיים העומדים מאחורי קבלת החלטות
 • נקודת מבט נאותה לניתוח טיעון מובע לצורך קבלת החלטה והבנה על הגורמים להטיות ולטעויות בטיעונים.
 • גישה נכונה לניתוח נתונים העושים שימוש בסטטיסטיקה תיאורית ובייצוג הגרפי של נתונים.
 • הסתכלות שכלתנית על החזר על השקעה בהחלטה בעלת נתונים מעורפלים
 • היכרות עם כלי תמיכה שונים בקבלת החלטות, והיכולת להתאים את הכלי הראוי לצורך נתון.

 

תכני הקורס

 • גורמים בסיסיים המשפיעים על קבלת החלטות
 • גורמים מוטי דחף לעומת גורמים מוטי תוצאה
 • בין החלטה דחופה לדחיית החלטה
 • החלטות גורם יחיד מול החלטת צוות
 • לוגיקה פרקטית והקשבה אפקטיבית
 • מבנה הבסיסי של טיעון ודרכי תמיכה בטיעונים
 • טעויות והטיות בטיעונים / טיעון מופרך
 • הקשבה פעילה
 • סטטיסטיקה תיאורית וייצוג גרפי של נתונים
 • אגרגציות סטטיסטיות –  מדדי מיקום ומדדי פיזור
 • על דגימה וסינון ועל טעויות והטיות הנובעות מהן
 • היתרונות והמכשלות בייצוג גרפי של הנתונים
 • חשיבה על שיקולי החזר על השקעה (ROI)
 • ROI עם ערך מדיד
 • ROI עם ערך מעורפל
 • כלי קבלת החלטות בצוות
 • להחלטה לא מגובה (הצבעה, טכניקת קבוצה נומינלית, השוואת זוגות)
 • להחלטה מגובה – החלטה ע"פ קריטריונים (מטריצה משוקללת, טבלת השוואה)

 

אודות המרצה

מר מנחם חורב

עוסק בהדרכה הטמעה וייעוץ בנושאי איתור שיטתי של מקורות כשל ודרכי למידה מכשלים. ספרו העוסק בנושאי איתור מקורות כשל בתעשייה התהליכית (Root Cause Analysis in Process-based Industries ) היווה בסיס לפיתוח מתודולוגיות עבודה מתקדמות לאיתור גורמי שורש ( RCA-HAT®, RCA-HURE® ).