חיפוש קורסים לפי נושאמנוי

שרשרת האספקה

דף הבית :: כל הקורסים מספר קורסים: 18

ארועים עתידיים

2020

13/09/2020
יום לימודים מלא
Supply Chain Risk Management – an Interactive Workshop
Lecturer: Mr. David Inbar
 

יפורסם בהמשך

יפורסם בהמשך
יום לימודים מלא
Capital Equipment
Professional management: Mr. David Inbar
 
יפורסם בהמשך
יום לימודים מלא
נוהל 129
ייבוא הבטחת איכות ייבוא מוסדי ופרטני של תכשירים על-פי תקנה 29

Lecturers: Ms. Yafit Toledano
 

ארועים שהסתיימו

2020

14/01/2020
יום לימודים מלא
Suppliers Evaluation
An Interactive workshop for the bio-medical industries

Professional management: Mr. David Inbar
 

2019

02/07/2019
יום לימודים מלא
Serialization

Lecturer: Mr. Allan Bowyer
 

2018

09/05/2018
יום לימודים מלא
GMP/GDP Updates
Lecturer: Ms. Karen Ginsbury
 
12/02/2018
יום לימודים מלא
איכות בניהול יצרנים לפי חוזה - CMO's
Lecturers: Dr. Gil Zomber
 

2017

29/06/2017
יום לימודים מלא
Supply Chain Risk Management – an Interactive Workshop
Professional management: Mr. David Inbar
 
26/04/2017
יום לימודים מלא
נוהל 129
Lecturers: Ms. Yafit Toledano
 

2013

24/06/2013
חצי יום לימודים
עדכוני GDP - GOOD DISTRIBUTION PRACTICE
Lecturers: Ms. Karen Ginsbury, Dr. Rachel Karpel
 
30/01/2013
יום לימודים מלא
Capital Equipment
Professional management: Mr. David Inbar
 

2011

10/02/2011
יום לימודים מלא
Purchasing and Logistics for Research and Manufacturing
Lecturer:
 
08/02/2011
יום לימודים מלא
On-line Control and Supervision Along the Supply Chain
:
 
07/02/2011
יום לימודים מלא
Best Practices for Online Learning
:
 

2010

25/10/2010
3 ימי לימודים מלאים
GDP - תנאי הפצה נאותים
Professional management: Mgr. Efrat Strugo
 
  • שם מלא
  • דוא''ל
  • טלפון
  • הודעה
שלח