חיפוש קורסים לפי נושאמנוי

הכשרות מקצועיות

דף הבית :: כל הקורסים מספר קורסים: 116

ארועים עתידיים

2020

31/05/2020
15 מפגשים, חצי יום
CRA – Monitoring and Coordinating Clinical Trials
Professional management: Mr. Gad Erez
 
31/05/2020
7 מפגשים, חצי יום
GCP - Good Clinical Practice
Professional management: Ms. Yehudith Wexler
 
12/07/2020
יום לימודים מלא
CRA – Monitoring and Coordinating Clinical Trials
Professional management: Mr. Gad Erez
 
12/07/2020
יום לימודים מלא
GCP - Good Clinical Practice
Professional management: Ms. Yehudith Wexler
 
16/11/2020
יום לימודים מלא
CRA – Monitoring and Coordinating Clinical Trials
Professional management: Mr. Gad Erez
 
16/11/2020
יום לימודים מלא
GCP - Good Clinical Practice
Professional management: Ms. Yehudith Wexler
 

יפורסם בהמשך

יפורסם בהמשך
יום לימודים מלא
CAPA בסביבת GCP
Lecturer: Dr. Liat Ben-David
 

ארועים שהסתיימו

2020

28/01/2020
חצי יום לימודים
Breakfast Seminar
Clinical Pharmacology and Pharmacometric

Lecturers: Dr. Oleg Mayboroda, Dr. Rawi Ramautar
 
06/01/2020
7 ימי לימודים מלאים
CRA – Monitoring and Coordinating Clinical Trials
Professional management: Mr. Gad Erez
 
06/01/2020
3 ימי לימודים מלאים
GCP - Good Clinical Practice
Professional management: Ms. Yehudith Wexler
 

2019

15/12/2019
2 ימי לימודים מלאים
Auditing of Clinical Trials
Lecturers: Mr. Danny Korner, Ms. Iris Leinwand, Dr. Liat Ben-David
 
12/11/2019
14 ימי לימודים, חצי יום
CRA – Monitoring and Coordinating Clinical Trials
Professional management: Mr. Gad Erez
 
12/11/2019
6 חצאי יום (לקורסי ערב)
GCP - Good Clinical Practice
Professional management: Ms. Yehudith Wexler
 
03/07/2019
יום לימודים מלא
קבלת החלטות בצוות
ארגז כלים

Lecturer: Mr. Menachem Horev
 
03/07/2019
חצי יום לימודים
Breakfast symposium: Early Meetings with Regulators
Lecturers: Dr. Oleg Mayboroda, Dr. Rawi Ramautar
 
20/05/2019
7 ימי לימודים מלאים
CRA – Monitoring and Coordinating Clinical Trials
Professional management: Mr. Gad Erez
 
20/05/2019
3 ימי לימודים מלאים
GCP - Good Clinical Practice
Professional management: Ms. Yehudith Wexler
 
10/03/2019
14 חצאי יום (לקורסי ערב)
CRA – Monitoring and Coordinating Clinical Trials
Professional management: Mr. Gad Erez
 
10/03/2019
6 חצאי יום (לקורסי ערב)
GCP - Good Clinical Practice
Professional management: Ms. Yehudith Wexler
 
22/01/2019
יום לימודים מלא
סדנא להעצמת כישורי הקליטה בשוק העבודה
: Israel Analytical Chemistry Society
 

2018

23/12/2018
7 ימי לימודים מלאים
CRA – Monitoring and Coordinating Clinical Trials
Professional management: Mr. Gad Erez
 
23/12/2018
3 ימי לימודים מלאים
GCP - Good Clinical Practice
Professional management: Ms. Yehudith Wexler
 
15/10/2018
14 חצאי יום (לקורסי ערב)
CRA – Monitoring and Coordinating Clinical Trials
Professional management: Mr. Gad Erez
 
15/10/2018
6 חצאי יום (לקורסי ערב)
GCP - Good Clinical Practice
Professional management: Ms. Yehudith Wexler
 
15/08/2018
7 ימי לימודים מלאים
CRA – Monitoring and Coordinating Clinical Trials
Professional management: Mr. Gad Erez
 
15/08/2018
3 ימי לימודים מלאים
GCP - Good Clinical Practice
Professional management: Ms. Yehudith Wexler
 
23/05/2018
7 ימי לימודים מלאים
CRA – Monitoring and Coordinating Clinical Trials
Professional management: Mr. Gad Erez
 
23/05/2018
3 ימי לימודים מלאים
GCP - Good Clinical Practice
Professional management: Ms. Yehudith Wexler
 
26/04/2018
2 ימי לימודים מלאים
Auditing of Clinical Trials
Lecturers: Dr. Liat Ben-David
 
05/03/2018
14 חצאי יום (לקורסי ערב)
CRA – Monitoring and Coordinating Clinical Trials
Professional management: Mr. Gad Erez
 
05/03/2018
6 חצאי יום (לקורסי ערב)
GCP - Good Clinical Practice
Professional management: Ms. Yehudith Wexler
 
28/01/2018
7 ימי לימודים מלאים
CRA – Monitoring and Coordinating Clinical Trials
Professional management: Mr. Gad Erez
 
28/01/2018
3 ימי לימודים מלאים
GCP - Good Clinical Practice
Professional management: Ms. Yehudith Wexler
 
23/01/2018
2 ימי לימודים מלאים
סדנא להעצמת כישורי הקליטה בשוק העבודה
: Israel Analytical Chemistry Society
 

2017

30/10/2017
6 חצאי יום (לקורסי ערב)
GCP - Good Clinical Practice
Professional management: Ms. Yehudith Wexler
 
30/10/2017
14 חצאי יום (לקורסי ערב)
CRA – Monitoring and Coordinating Clinical Trials
Professional management: Mr. Gad Erez
 
02/08/2017
3 ימי לימודים מלאים
GCP - Good Clinical Practice
Professional management: Ms. Yehudith Wexler
 
02/08/2017
7 מפגשים, יום שלם
CRA – Monitoring and Coordinating Clinical Trials
Professional management: Mr. Gad Erez
 
25/04/2017
6 חצאי יום (לקורסי ערב)
GCP - Good Clinical Practice
Professional management: Ms. Yehudith Wexler
 
25/04/2017
14 חצאי יום (לקורסי ערב)
CRA – Monitoring and Coordinating Clinical Trials
Professional management: Mr. Gad Erez
 
20/03/2017
3 ימי לימודים מלאים
GCP - Good Clinical Practice
Professional management: Ms. Yehudith Wexler
 
20/03/2017
7 ימי לימודים מלאים
CRA – Monitoring and Coordinating Clinical Trials
Professional management: Mr. Gad Erez
 
30/01/2017
3 ימי לימודים מלאים
GCP - Good Clinical Practice
Professional management: Ms. Yehudith Wexler
 
30/01/2017
7 ימי לימודים מלאים
CRA – Monitoring and Coordinating Clinical Trials
Professional management: Mr. Gad Erez
 

2016

01/11/2016
15 חצאי יום (לקורסי ערב)
CRA – Monitoring and Coordinating Clinical Trials
Professional management: Ms. Yehudith Wexler
 
01/11/2016
7 חצאי יום (לקורסי ערב)
GCP - Good Clinical Practice
Professional management: Ms. Yehudith Wexler
 
05/09/2016
3 ימי לימודים מלאים
GCP - Good Clinical Practice
Professional management: Ms. Yehudith Wexler
 
05/09/2016
7 ימי לימודים מלאים
CRA – Monitoring and Coordinating Clinical Trials
Professional management: Mr. Gad Erez
 
08/08/2016
7 ימי לימודים מלאים
CRA – Monitoring and Coordinating Clinical Trials
Professional management: Mr. Gad Erez
 
06/07/2016
יום לימודים מלא
מערכות תמיכה ל Troubleshooting באחזקה ובהנדסה
Lecturer: Mr. Menachem Horev
 
16/05/2016
7 ימי לימודים מלאים
CRA – Monitoring and Coordinating Clinical Trials
Professional management: Mr. Gad Erez
 
16/05/2016
3 ימי לימודים מלאים
GCP - Good Clinical Practice
Professional management: Ms. Yehudith Wexler
 
08/03/2016
3 ימי לימודים מלאים
GCP - Good Clinical Practice
Professional management: Ms. Yehudith Wexler
 
22/02/2016
7 ימי לימודים מלאים
CRA – Monitoring and Coordinating Clinical Trials
Professional management: Mr. Gad Erez
 

2015

04/11/2015
יום לימודים מלא
איתור גורמי שורש לפתרון בעיות מורכבות במערכות הנדסיות
Lecturer: Mr. Menachem Horev
 
25/10/2015
15 חצאי יום (לקורסי ערב)
CRA – Monitoring and Coordinating Clinical Trials
Professional management: Ms. Yehudith Wexler
 
25/10/2015
6 חצאי יום (לקורסי ערב)
GCP - Good Clinical Practice
Professional management: Ms. Yehudith Wexler
 
16/08/2015
7 ימי לימודים מלאים
CRA – Monitoring and Coordinating Clinical Trials
Professional management: Mr. Gad Erez
 
16/08/2015
3 ימי לימודים מלאים
GCP - Good Clinical Practice
Professional management: Ms. Yehudith Wexler
 
28/06/2015
7 ימי לימודים מלאים
CRA – Monitoring and Coordinating Clinical Trials
Professional management: Mr. Gad Erez
 
28/06/2015
3 ימי לימודים מלאים
GCP - Good Clinical Practice
Professional management: Ms. Yehudith Wexler
 
11/03/2015
15 חצאי יום (לקורסי ערב)
CRA – Monitoring and Coordinating Clinical Trials
Professional management: Ms. Yehudith Wexler
 
11/03/2015
6 חצאי יום (לקורסי ערב)
GCP - Good Clinical Practice
Professional management: Ms. Yehudith Wexler
 
08/02/2015
7 ימי לימודים מלאים
CRA – Monitoring and Coordinating Clinical Trials
Professional management: Mr. Gad Erez
 
08/02/2015
3 ימי לימודים מלאים
GCP - Good Clinical Practice
Professional management: Ms. Yehudith Wexler
 

2014

29/10/2014
15 חצאי יום (לקורסי ערב)
CRA – Monitoring and Coordinating Clinical Trials
Professional management: Mr. Gad Erez
 
29/10/2014
6 חצאי יום (לקורסי ערב)
GCP - Good Clinical Practice
Professional management: Ms. Yehudith Wexler
 
04/09/2014
7 ימי לימודים מלאים
CRA – Monitoring and Coordinating Clinical Trials
Professional management: Mr. Gad Erez
 
04/09/2014
3 ימי לימודים מלאים
GCP - Good Clinical Practice
Professional management: Mr. Gad Erez
 
13/07/2014
7 ימי לימודים מלאים
CRA – Monitoring and Coordinating Clinical Trials
Professional management: Mr. Gad Erez
 
13/07/2014
3 ימי לימודים מלאים
GCP - Good Clinical Practice
Professional management: Mr. Gad Erez
 
09/03/2014
7 ימי לימודים מלאים
CRA – Monitoring and Coordinating Clinical Trials
Professional management: Ms. Yehudith Wexler
 
09/03/2014
3 ימי לימודים מלאים
GCP - Good Clinical Practice
Professional management: Ms. Yehudith Wexler
 
05/01/2014
חצאי יום (לקורסי ערב)
CRA – Monitoring and Coordinating Clinical Trials
Professional management: Ms. Yehudith Wexler
 
05/01/2014
חצאי יום (לקורסי ערב)
GCP - Good Clinical Practice
Professional management: Ms. Yehudith Wexler
 

2013

13/11/2013
7 ימי לימודים מלאים
CRA – Monitoring and Coordinating Clinical Trials
Professional management: Ms. Yehudith Wexler
 
13/11/2013
3 ימי לימודים מלאים
GCP - Good Clinical Practice
Professional management: Ms. Yehudith Wexler
 
29/04/2013
7 ימי לימודים מלאים
CRA – Monitoring and Coordinating Clinical Trials
Professional management: Ms. Yehudith Wexler
 
29/04/2013
3 ימי לימודים מלאים
GCP - Good Clinical Practice
Professional management: Ms. Yehudith Wexler
 

2012

30/12/2012
6 חצאי יום (לקורסי ערב)
GCP - Good Clinical Practice
Professional management: Ms. Yehudith Wexler
 
30/11/2012
15 חצאי יום (לקורסי ערב)
CRA – Monitoring and Coordinating Clinical Trials
Professional management: Ms. Yehudith Wexler
 
14/10/2012
7 ימי לימודים מלאים
CRA – Monitoring and Coordinating Clinical Trials (a 7-day course)
Professional management: Ms. Yehudith Wexler
  This course provides the basic knowledge in clinical trial management and qualifies the students to become a Clinical Research Associates - CRA. The course opens a new, dynamic and challenging channel for a fascinating and full satisfaction work, with specific promotion possibilities in a scientific – medical professional environment
14/10/2012
3 ימי לימודים מלאים
GCP - Good Clinical Practice
Professional management: Ms. Yehudith Wexler
 
10/06/2012
7 ימי לימודים מלאים
CRA – Monitoring and Coordinating Clinical Trials (a 7-day course)
Professional management: Ms. Yehudith Wexler
  This course provides the basic knowledge in clinical trial management and qualifies the students to become a Clinical Research Associates - CRA. The course opens a new, dynamic and challenging channel for a fascinating and full satisfaction work, with specific promotion possibilities in a scientific – medical professional environment
10/06/2012
3 ימי לימודים מלאים
GCP - Good Clinical Practice
Professional management: Ms. Yehudith Wexler
 
21/03/2012
7 ימי לימודים מלאים
CRA – Monitoring and Coordinating Clinical Trials (a 7-day course)
Professional management: Ms. Yehudith Wexler
  This course provides the basic knowledge in clinical trial management and qualifies the students to become a Clinical Research Associates - CRA. The course opens a new, dynamic and challenging channel for a fascinating and full satisfaction work, with specific promotion possibilities in a scientific – medical professional environment
21/03/2012
3 ימי לימודים מלאים
GCP - Good Clinical Practice
Professional management: Ms. Yehudith Wexler
 
29/01/2012
15 מפגשים, חצי יום
CRA – Monitoring and Coordinating Clinical Trials
Professional management: Ms. Yehudith Wexler
  This course provides the basic knowledge in clinical trial management and qualifies the students to become a Clinical Research Associates - CRA. The course opens a new, dynamic and challenging channel for a fascinating and full satisfaction work, with specific promotion possibilities in a scientific – medical professional environment
29/01/2012
7 ימי לימודים, חצי יום
GCP - Good Clinical Practice
Professional management: Ms. Yehudith Wexler
 
25/01/2012
יום לימודים מלא
משאבי אנוש, הדרכה, הנהלה - ומה שביניהם
Lecturer: Dr. Hagit Yariv
 
24/01/2012
יום לימודים מלא
GLP – Good Laboratory Practice
Lecturers: גב' אתי פלר, גב' זהבה נזרי, ד"ר עודד לאור
 

2011

04/12/2011
7 ימי לימודים מלאים
CRA – Monitoring and Coordinating Clinical Trials (a 7-day course)
Professional management: Ms. Yehudith Wexler
  This course provides the basic knowledge in clinical trial management and qualifies the students to become a Clinical Research Associates - CRA. The course opens a new, dynamic and challenging channel for a fascinating and full satisfaction work, with specific promotion possibilities in a scientific – medical professional environment
04/12/2011
3 ימי לימודים מלאים
GCP - Good Clinical Practice
Professional management: Ms. Yehudith Wexler
 
11/09/2011
7 ימי לימודים מלאים
CRA – Monitoring and Coordinating Clinical Trials (a 7-day course)
Professional management: Ms. Yehudith Wexler
  This course provides the basic knowledge in clinical trial management and qualifies the students to become a Clinical Research Associates - CRA. The course opens a new, dynamic and challenging channel for a fascinating and full satisfaction work, with specific promotion possibilities in a scientific – medical professional environment
11/09/2011
3 ימי לימודים מלאים
GCP - Good Clinical Practice
Professional management: Ms. Yehudith Wexler
 
12/06/2011
7 ימי לימודים מלאים
CRA – Monitoring and Coordinating Clinical Trials (a 7-day course)
Professional management: Ms. Yehudith Wexler
  This course provides the basic knowledge in clinical trial management and qualifies the students to become a Clinical Research Associates - CRA. The course opens a new, dynamic and challenging channel for a fascinating and full satisfaction work, with specific promotion possibilities in a scientific – medical professional environment
12/06/2011
3 ימי לימודים מלאים
GCP - Good Clinical Practice
Professional management: Ms. Yehudith Wexler
 
27/03/2011
7 ימי לימודים מלאים
CRA – Monitoring and Coordinating Clinical Trials (a 7-day course)
Professional management: Ms. Yehudith Wexler
  This course provides the basic knowledge in clinical trial management and qualifies the students to become a Clinical Research Associates - CRA. The course opens a new, dynamic and challenging channel for a fascinating and full satisfaction work, with specific promotion possibilities in a scientific – medical professional environment
27/03/2011
3 ימי לימודים מלאים
GCP - Good Clinical Practice
Professional management: Ms. Yehudith Wexler
 
23/01/2011
15 מפגשים, חצי יום
CRA – Monitoring and Coordinating Clinical Trials
Professional management: Ms. Yehudith Wexler
  This course provides the basic knowledge in clinical trial management and qualifies the students to become a Clinical Research Associates - CRA. The course opens a new, dynamic and challenging channel for a fascinating and full satisfaction work, with specific promotion possibilities in a scientific – medical professional environment
23/01/2011
6 מפגשים, חצי יום
GCP - Good Clinical Practice
Professional management: Ms. Yehudith Wexler
 

2010

10/10/2010
7 ימי לימודים מלאים
Qualification of CRA - Clinical Research Associate (a 7-days course)
Professional management: Ms. Yehudith Wexler
  This course provides the basic knowledge in clinical trial management and qualifies the students to become a Clinical Research Associates - CRA. The course opens a new, dynamic and challenging channel for a fascinating and full satisfaction work, with specific promotion possibilities in a scientific – medical professional environment
10/10/2010
3 ימי לימודים מלאים
GCP - Good Clinical Practice
Professional management: Ms. Yehudith Wexler
 
08/07/2010
7 ימי לימודים מלאים
Qualification of CRA - Clinical Research Associate (a 7-days course)
Professional management: Ms. Yehudith Wexler
  This course provides the basic knowledge in clinical trial management and qualifies the students to become a Clinical Research Associates - CRA. The course opens a new, dynamic and challenging channel for a fascinating and full satisfaction work, with specific promotion possibilities in a scientific – medical professional environment
08/07/2010
3 ימי לימודים מלאים
GCP - Good Clinical Practice
Professional management: Ms. Yehudith Wexler
 
22/06/2010
6 ימי לימודים מלאים
Professional Qualification of R&D Personnel for the Generic Drug Industries
Professional management: Dr. Sigalit Arieli-Portnoy
 
25/04/2010
7 ימי לימודים מלאים
Qualification of CRA - Clinical Research Associate (a 7-days course)
Professional management: Ms. Yehudith Wexler
  This course provides the basic knowledge in clinical trial management and qualifies the students to become a Clinical Research Associates - CRA. The course opens a new, dynamic and challenging channel for a fascinating and full satisfaction work, with specific promotion possibilities in a scientific – medical professional environment
25/04/2010
3 ימי לימודים מלאים
GCP - Good Clinical Practice
Professional management: Ms. Yehudith Wexler
 
09/03/2010
6 ימי לימודים מלאים
RA Managers in the Biomed Industry
Professional management: Ms. Yehudith Wexler
  The biomedical industries - pharmaceuticals, biotechnology, medical devices - have to meet the requirements of the health authorities in order to distribute and market their products.
04/01/2010
15 מפגשים, חצי יום
Qualification of CRA - Clinical Research Associate (regular course)
Professional management: Ms. Yehudith Wexler
 
04/01/2010
מפגש, חצי יום
GCP - Good Clinical Practice
Professional management: Ms. Yehudith Wexler
 

2009

22/06/2009
6 ימי לימודים מלאים
Registration in Israel - Drugs, Biologics, Medical Devices and Cosmetics
Professional management: Mgr. Efrat Strugo
 
22/03/2009
3 ימי לימודים מלאים
GCP - Good Clinical Practice
Professional management: Ms. Yehudith Wexler
 
  • שם מלא
  • דוא''ל
  • טלפון
  • הודעה
שלח