חיפוש קורסים לפי נושאמנוי

ניסויים קליניים

דף הבית :: כל הקורסים מספר קורסים: 192

ארועים עתידיים

2020

31/05/2020
15 מפגשים, חצי יום
CRA – Monitoring and Coordinating Clinical Trials
Professional management: Mr. Gad Erez
 
31/05/2020
7 מפגשים, חצי יום
GCP - Good Clinical Practice
Professional management: Ms. Yehudith Wexler
 
12/07/2020
יום לימודים מלא
CRA – Monitoring and Coordinating Clinical Trials
Professional management: Mr. Gad Erez
 
12/07/2020
יום לימודים מלא
GCP - Good Clinical Practice
Professional management: Ms. Yehudith Wexler
 
16/11/2020
יום לימודים מלא
Pharmacokinetic and pharmacodynamic analysis in drug development
Lecturer: Dr. David Stepansky
 
16/11/2020
יום לימודים מלא
CRA – Monitoring and Coordinating Clinical Trials
Professional management: Mr. Gad Erez
 
16/11/2020
יום לימודים מלא
GCP - Good Clinical Practice
Professional management: Ms. Yehudith Wexler
 

יפורסם בהמשך

יפורסם בהמשך
יום לימודים מלא
FIM - First In Man - Early Stage Clinical Studies for Drugs and Devices
Lecturer: Dr. Shayne C. Gad
  A Comprehensive overview of the design, conduct and reporting of First In Man (FIM) / Phase I Studies for the US and EU.
יפורסם בהמשך
יום לימודים מלא
Preparing Protocols & Final Reports for Clinical Trial
Lecturer: Dr. Shayne Gad
 
יפורסם בהמשך
3 ימי לימודים מלאים
Safety Assessment for Medical Devices and Combination Products
Lecturer: Dr. Shayne Gad
 
יפורסם בהמשך
2 ימי לימודים מלאים
From collection to reporting processing your safety cases in clinical trials and post marketing
Lecturers: Dr. Irene Fermont, MD, MSc, EUQPPV
 
יפורסם בהמשך
2 ימי לימודים מלאים
Inspections and audits in Pharmacovigilance


Lecturers: Dr. Irene Fermont, MD, MSc, EUQPPV
 
יפורסם בהמשך
יום לימודים מלא
CAPA בסביבת GCP
Lecturer: Dr. Liat Ben-David
 
יפורסם בהמשך
2 ימי לימודים מלאים
GLP
Lecturer: Dr. Oded Laor
 
יפורסם בהמשך
יום לימודים מלא
Regulation of Combination Products
Lecturer: Dr. Hagit Marchaim, Dr. Sara Horn
 
יפורסם בהמשך
יום לימודים מלא
Pharmacokinetics and Pharmacodynamics in Drug Development
Advanced Course

Lecturer: Prof. David Stepansky
 

ארועים שהסתיימו

2020

06/01/2020
7 ימי לימודים מלאים
CRA – Monitoring and Coordinating Clinical Trials
Professional management: Mr. Gad Erez
 
06/01/2020
3 ימי לימודים מלאים
GCP - Good Clinical Practice
Professional management: Ms. Yehudith Wexler
 
06/01/2020
יום לימודים מלא
Increasing the Efficiency & Probability of Success of Clinical trials
Lecturer: Dr. Yossi Gilgun-Sherki
 

2019

19/12/2019
חצי יום לימודים
מחקרי חוקר יזם ממחשבה ליישום
Lecturer:
 
15/12/2019
2 ימי לימודים מלאים
Auditing of Clinical Trials
Lecturers: Mr. Danny Korner, Ms. Iris Leinwand, Dr. Liat Ben-David
 
12/11/2019
14 ימי לימודים, חצי יום
CRA – Monitoring and Coordinating Clinical Trials
Professional management: Mr. Gad Erez
 
12/11/2019
6 חצאי יום (לקורסי ערב)
GCP - Good Clinical Practice
Professional management: Ms. Yehudith Wexler
 
04/07/2019
יום לימודים מלא
חמישים גוונים של ירוק
Lecturer: Ms. Pnina Strauss-Levy
 
20/05/2019
7 ימי לימודים מלאים
CRA – Monitoring and Coordinating Clinical Trials
Professional management: Mr. Gad Erez
 
20/05/2019
3 ימי לימודים מלאים
GCP - Good Clinical Practice
Professional management: Ms. Yehudith Wexler
 
14/05/2019
יום לימודים מלא
ניסויים קליניים:
כתיבה של פרוטוקול ודו"ח מסכם

Lecturer: Dr. Shiri Diskin
 
10/03/2019
14 חצאי יום (לקורסי ערב)
CRA – Monitoring and Coordinating Clinical Trials
Professional management: Mr. Gad Erez
 
10/03/2019
6 חצאי יום (לקורסי ערב)
GCP - Good Clinical Practice
Professional management: Ms. Yehudith Wexler
 
04/03/2019
יום לימודים מלא
Biopharmaceuticals: pharmacokinetics and pharmacodynamics
Lecturer: Dr. David Stepansky
 

2018

23/12/2018
7 ימי לימודים מלאים
CRA – Monitoring and Coordinating Clinical Trials
Professional management: Mr. Gad Erez
 
23/12/2018
3 ימי לימודים מלאים
GCP - Good Clinical Practice
Professional management: Ms. Yehudith Wexler
 
12/12/2018
יום לימודים מלא
Change as an Opportunity
Better Manage Projects in Clinical Trials

Lecturer: Mr. Stephen Carver
 
29/11/2018
יום לימודים מלא
FDA REMS
Risk Evaluation and Mitigation Strategies Program

Lecturer: Ms. Penelope Przekop
 
27/11/2018
יום לימודים מלא
EU GDPR
How it Impacts Pharmaceutical Companies and How to Ensure Compliance

Lecturer: Ms. Penelope Przekop
 
26/11/2018
יום לימודים מלא
ICH GCP E6 (R2)

Lecturer: Ms. Penelope Przekop
 
15/10/2018
14 חצאי יום (לקורסי ערב)
CRA – Monitoring and Coordinating Clinical Trials
Professional management: Mr. Gad Erez
 
15/10/2018
6 חצאי יום (לקורסי ערב)
GCP - Good Clinical Practice
Professional management: Ms. Yehudith Wexler
 
15/08/2018
7 ימי לימודים מלאים
CRA – Monitoring and Coordinating Clinical Trials
Professional management: Mr. Gad Erez
 
15/08/2018
3 ימי לימודים מלאים
GCP - Good Clinical Practice
Professional management: Ms. Yehudith Wexler
 
23/05/2018
7 ימי לימודים מלאים
CRA – Monitoring and Coordinating Clinical Trials
Professional management: Mr. Gad Erez
 
23/05/2018
3 ימי לימודים מלאים
GCP - Good Clinical Practice
Professional management: Ms. Yehudith Wexler
 
26/04/2018
2 ימי לימודים מלאים
Auditing of Clinical Trials
Lecturers: Dr. Liat Ben-David
 
05/03/2018
14 חצאי יום (לקורסי ערב)
CRA – Monitoring and Coordinating Clinical Trials
Professional management: Mr. Gad Erez
 
05/03/2018
6 חצאי יום (לקורסי ערב)
GCP - Good Clinical Practice
Professional management: Ms. Yehudith Wexler
 
11/02/2018
יום לימודים מלא
GMP Principles and Guidelines
for Investigational Medicinal Product
new regulation effective from 01 April 2018

Lecturer: Ms. Karen Ginsbury
 
28/01/2018
7 ימי לימודים מלאים
CRA – Monitoring and Coordinating Clinical Trials
Professional management: Mr. Gad Erez
 
28/01/2018
3 ימי לימודים מלאים
GCP - Good Clinical Practice
Professional management: Ms. Yehudith Wexler
 

2017

19/11/2017
יום לימודים מלא
Clinical Trial Logistics in a Global Study Setting – Challenges and Solutions in Diverse Markets
Lecturers: Gerald Finken, Joe Martinez, Mr. Philippe Van der Hofstadt Hofstadt
 
30/10/2017
6 חצאי יום (לקורסי ערב)
GCP - Good Clinical Practice
Professional management: Ms. Yehudith Wexler
 
30/10/2017
14 חצאי יום (לקורסי ערב)
CRA – Monitoring and Coordinating Clinical Trials
Professional management: Mr. Gad Erez
 
02/08/2017
3 ימי לימודים מלאים
GCP - Good Clinical Practice
Professional management: Ms. Yehudith Wexler
 
02/08/2017
7 מפגשים, יום שלם
CRA – Monitoring and Coordinating Clinical Trials
Professional management: Mr. Gad Erez
 
09/07/2017
2 ימי לימודים מלאים
Risk Management Plan
are you in compliance with the new Israeli regulation?

Lecturers: Dr. Irene Fermont, MD, MSc, EUQPPV
 
20/06/2017
חצי יום לימודים
Medical Image Management
:
 
17/05/2017
יום לימודים מלא
ProMedoss Event 2017
:
 
04/05/2017
יום לימודים מלא
אחריות מנהלים בחברת מדעי החיים
Lecturers: Ms. Shiri Diskin
 
25/04/2017
6 חצאי יום (לקורסי ערב)
GCP - Good Clinical Practice
Professional management: Ms. Yehudith Wexler
 
25/04/2017
14 חצאי יום (לקורסי ערב)
CRA – Monitoring and Coordinating Clinical Trials
Professional management: Mr. Gad Erez
 
20/03/2017
3 ימי לימודים מלאים
GCP - Good Clinical Practice
Professional management: Ms. Yehudith Wexler
 
20/03/2017
7 ימי לימודים מלאים
CRA – Monitoring and Coordinating Clinical Trials
Professional management: Mr. Gad Erez
 
13/02/2017
יום לימודים מלא
Data Focus:
Protocol and Data Management – Key Elements in Clinical Trials

Lecturers: Ms. Irina Sher, Dr. Shiri Diskin
 
30/01/2017
3 ימי לימודים מלאים
GCP - Good Clinical Practice
Professional management: Ms. Yehudith Wexler
 
30/01/2017
7 ימי לימודים מלאים
CRA – Monitoring and Coordinating Clinical Trials
Professional management: Mr. Gad Erez
 

2016

29/12/2016
יום לימודים מלא
Patient Centric
Lecturers: Gerald Finken, Joe Martinez
 
29/12/2016
יום לימודים מלא
IMP Noon-Seminar - Direct-to-Patient
Lecturers: Gerald Finken, Joe Martinez, Mr. Philippe Van der Hofstadt Hofstadt
 
07/12/2016
יום לימודים מלא
Biopharmaceuticals: pharmacokinetics and pharmacodynamics
Lecturer: Dr. David Stepansky
 
01/11/2016
15 חצאי יום (לקורסי ערב)
CRA – Monitoring and Coordinating Clinical Trials
Professional management: Ms. Yehudith Wexler
 
01/11/2016
7 חצאי יום (לקורסי ערב)
GCP - Good Clinical Practice
Professional management: Ms. Yehudith Wexler
 
05/09/2016
3 ימי לימודים מלאים
GCP - Good Clinical Practice
Professional management: Ms. Yehudith Wexler
 
05/09/2016
7 ימי לימודים מלאים
CRA – Monitoring and Coordinating Clinical Trials
Professional management: Mr. Gad Erez
 
08/08/2016
7 ימי לימודים מלאים
CRA – Monitoring and Coordinating Clinical Trials
Professional management: Mr. Gad Erez
 
16/05/2016
7 ימי לימודים מלאים
CRA – Monitoring and Coordinating Clinical Trials
Professional management: Mr. Gad Erez
 
16/05/2016
3 ימי לימודים מלאים
GCP - Good Clinical Practice
Professional management: Ms. Yehudith Wexler
 
13/04/2016
יום לימודים מלא
Pharmacokinetic and pharmacodynamic analysis
in drug development

Lecturer: Dr. David Stepansky
 
08/03/2016
3 ימי לימודים מלאים
GCP - Good Clinical Practice
Professional management: Ms. Yehudith Wexler
 
22/02/2016
7 ימי לימודים מלאים
CRA – Monitoring and Coordinating Clinical Trials
Professional management: Mr. Gad Erez
 
15/02/2016
יום לימודים מלא
Paving the road in Global Clinical Supply
:
 

2015

25/10/2015
15 חצאי יום (לקורסי ערב)
CRA – Monitoring and Coordinating Clinical Trials
Professional management: Ms. Yehudith Wexler
 
25/10/2015
6 חצאי יום (לקורסי ערב)
GCP - Good Clinical Practice
Professional management: Ms. Yehudith Wexler
 
16/08/2015
7 ימי לימודים מלאים
CRA – Monitoring and Coordinating Clinical Trials
Professional management: Mr. Gad Erez
 
16/08/2015
3 ימי לימודים מלאים
GCP - Good Clinical Practice
Professional management: Ms. Yehudith Wexler
 
28/06/2015
7 ימי לימודים מלאים
CRA – Monitoring and Coordinating Clinical Trials
Professional management: Mr. Gad Erez
 
28/06/2015
3 ימי לימודים מלאים
GCP - Good Clinical Practice
Professional management: Ms. Yehudith Wexler
 
11/03/2015
15 חצאי יום (לקורסי ערב)
CRA – Monitoring and Coordinating Clinical Trials
Professional management: Ms. Yehudith Wexler
 
11/03/2015
6 חצאי יום (לקורסי ערב)
GCP - Good Clinical Practice
Professional management: Ms. Yehudith Wexler
 
08/02/2015
7 ימי לימודים מלאים
CRA – Monitoring and Coordinating Clinical Trials
Professional management: Mr. Gad Erez
 
08/02/2015
3 ימי לימודים מלאים
GCP - Good Clinical Practice
Professional management: Ms. Yehudith Wexler
 

2014

25/11/2014
חצי יום לימודים
Signal Detection and Signal Management
Lecturer: Dr. Irene Fermont, France
 
29/10/2014
15 חצאי יום (לקורסי ערב)
CRA – Monitoring and Coordinating Clinical Trials
Professional management: Mr. Gad Erez
 
29/10/2014
6 חצאי יום (לקורסי ערב)
GCP - Good Clinical Practice
Professional management: Ms. Yehudith Wexler
 
09/09/2014
יום לימודים מלא
Risk Based Monitoring
:
 
04/09/2014
7 ימי לימודים מלאים
CRA – Monitoring and Coordinating Clinical Trials
Professional management: Mr. Gad Erez
 
04/09/2014
3 ימי לימודים מלאים
GCP - Good Clinical Practice
Professional management: Mr. Gad Erez
 
13/07/2014
7 ימי לימודים מלאים
CRA – Monitoring and Coordinating Clinical Trials
Professional management: Mr. Gad Erez
 
13/07/2014
3 ימי לימודים מלאים
GCP - Good Clinical Practice
Professional management: Mr. Gad Erez
 
24/06/2014
2 ימי לימודים מלאים
EU Good Pharmacovigilance Practices : the guidelines for all your key processes
Lecturer: Dr. Irene Fermont, France
 
09/03/2014
7 ימי לימודים מלאים
CRA – Monitoring and Coordinating Clinical Trials
Professional management: Ms. Yehudith Wexler
 
09/03/2014
3 ימי לימודים מלאים
GCP - Good Clinical Practice
Professional management: Ms. Yehudith Wexler
 
05/01/2014
חצאי יום (לקורסי ערב)
CRA – Monitoring and Coordinating Clinical Trials
Professional management: Ms. Yehudith Wexler
 
05/01/2014
חצאי יום (לקורסי ערב)
GCP - Good Clinical Practice
Professional management: Ms. Yehudith Wexler
 

2013

13/11/2013
7 ימי לימודים מלאים
CRA – Monitoring and Coordinating Clinical Trials
Professional management: Ms. Yehudith Wexler
 
13/11/2013
3 ימי לימודים מלאים
GCP - Good Clinical Practice
Professional management: Ms. Yehudith Wexler
 
12/11/2013
חצי יום לימודים
Clinical Data Lifecycle: Usage of Technology Based Solutions
:
 
11/06/2013
חצי יום לימודים
Optimizing Study Design and Protocol Development in Clinical Trials
Professional management: Ms. Tali Azulay
 
29/04/2013
7 ימי לימודים מלאים
CRA – Monitoring and Coordinating Clinical Trials
Professional management: Ms. Yehudith Wexler
 
29/04/2013
3 ימי לימודים מלאים
GCP - Good Clinical Practice
Professional management: Ms. Yehudith Wexler
 

2012

30/12/2012
6 חצאי יום (לקורסי ערב)
GCP - Good Clinical Practice
Professional management: Ms. Yehudith Wexler
 
30/11/2012
15 חצאי יום (לקורסי ערב)
CRA – Monitoring and Coordinating Clinical Trials
Professional management: Ms. Yehudith Wexler
 
14/10/2012
7 ימי לימודים מלאים
CRA – Monitoring and Coordinating Clinical Trials (a 7-day course)
Professional management: Ms. Yehudith Wexler
  This course provides the basic knowledge in clinical trial management and qualifies the students to become a Clinical Research Associates - CRA. The course opens a new, dynamic and challenging channel for a fascinating and full satisfaction work, with specific promotion possibilities in a scientific – medical professional environment
14/10/2012
3 ימי לימודים מלאים
GCP - Good Clinical Practice
Professional management: Ms. Yehudith Wexler
 
20/06/2012
יום לימודים מלא
Pharmacokinetics and Pharmacodynamics - Basic Principles
Lecturer: Prof. Roni Levy, Scientific Director, Pharmaseed Ltd
  Pharmacokinetic (PK) and pharmacodynamic (PD) parameters play a major role both at the design stage and at the analysis stage of preclinical and clinical studies. The fundamental parameters of PK and PD will be discussed at this full day course, as well as their relationships. In order to use these parameters at the design and analysis stages of the studies – the related mathematical equations will be presented and their correct use will be explained. The course will reinforce the knowledge of researchers, developers, quality assurance and regulation staff, and expand their ability to use this important information in their assignments. The course will be accompanied by demonstration of the use of the various parameters in the solution of problems.
10/06/2012
7 ימי לימודים מלאים
CRA – Monitoring and Coordinating Clinical Trials (a 7-day course)
Professional management: Ms. Yehudith Wexler
  This course provides the basic knowledge in clinical trial management and qualifies the students to become a Clinical Research Associates - CRA. The course opens a new, dynamic and challenging channel for a fascinating and full satisfaction work, with specific promotion possibilities in a scientific – medical professional environment
10/06/2012
3 ימי לימודים מלאים
GCP - Good Clinical Practice
Professional management: Ms. Yehudith Wexler
 
22/05/2012
חצי יום לימודים
Achieving Regulatory Operational Readiness
Lecturers: Dr. Barbara Fant, Dr Irene Fermont
 
17/05/2012
יום לימודים מלא
Phase Appropriate GMP for Investigational Products
Lecturer: Ms. Karen Ginsbury
 
02/05/2012
יום לימודים מלא
Clinical Batch Release
Lecturer: Mrs. Sue Mann, UK
  the Roles, Responsibilities and Activities of the EU Qualified Person
21/03/2012
7 ימי לימודים מלאים
CRA – Monitoring and Coordinating Clinical Trials (a 7-day course)
Professional management: Ms. Yehudith Wexler
  This course provides the basic knowledge in clinical trial management and qualifies the students to become a Clinical Research Associates - CRA. The course opens a new, dynamic and challenging channel for a fascinating and full satisfaction work, with specific promotion possibilities in a scientific – medical professional environment
21/03/2012
3 ימי לימודים מלאים
GCP - Good Clinical Practice
Professional management: Ms. Yehudith Wexler
 
28/02/2012
יום לימודים מלא
Pharmacokinetic (PK) and Pharmacodynamic (PD) Considerations
Lecturer: Prof. Roni Levy, Scientific Director, Pharmaseed Ltd
  Pharmacokinetic (PK) and pharmacodynamic (PD) considerations are closely involved in the development stages of drugs, and their correct implementation in preclinical and clinical trials is vital for the success of the development process. This full day course will be devoted to practical aspects of the subject, using illustrations and tutored solution of problems.
29/01/2012
15 מפגשים, חצי יום
CRA – Monitoring and Coordinating Clinical Trials
Professional management: Ms. Yehudith Wexler
  This course provides the basic knowledge in clinical trial management and qualifies the students to become a Clinical Research Associates - CRA. The course opens a new, dynamic and challenging channel for a fascinating and full satisfaction work, with specific promotion possibilities in a scientific – medical professional environment
29/01/2012
7 ימי לימודים, חצי יום
GCP - Good Clinical Practice
Professional management: Ms. Yehudith Wexler
 
24/01/2012
יום לימודים מלא
GLP – Good Laboratory Practice
Lecturers: גב' אתי פלר, גב' זהבה נזרי, ד"ר עודד לאור
 
18/01/2012
יום לימודים מלא
Sample Size Calculation
Lecturer:
 

2011

04/12/2011
7 ימי לימודים מלאים
CRA – Monitoring and Coordinating Clinical Trials (a 7-day course)
Professional management: Ms. Yehudith Wexler
  This course provides the basic knowledge in clinical trial management and qualifies the students to become a Clinical Research Associates - CRA. The course opens a new, dynamic and challenging channel for a fascinating and full satisfaction work, with specific promotion possibilities in a scientific – medical professional environment
04/12/2011
3 ימי לימודים מלאים
GCP - Good Clinical Practice
Professional management: Ms. Yehudith Wexler
 
11/09/2011
7 ימי לימודים מלאים
CRA – Monitoring and Coordinating Clinical Trials (a 7-day course)
Professional management: Ms. Yehudith Wexler
  This course provides the basic knowledge in clinical trial management and qualifies the students to become a Clinical Research Associates - CRA. The course opens a new, dynamic and challenging channel for a fascinating and full satisfaction work, with specific promotion possibilities in a scientific – medical professional environment
11/09/2011
3 ימי לימודים מלאים
GCP - Good Clinical Practice
Professional management: Ms. Yehudith Wexler
 
12/06/2011
7 ימי לימודים מלאים
CRA – Monitoring and Coordinating Clinical Trials (a 7-day course)
Professional management: Ms. Yehudith Wexler
  This course provides the basic knowledge in clinical trial management and qualifies the students to become a Clinical Research Associates - CRA. The course opens a new, dynamic and challenging channel for a fascinating and full satisfaction work, with specific promotion possibilities in a scientific – medical professional environment
12/06/2011
3 ימי לימודים מלאים
GCP - Good Clinical Practice
Professional management: Ms. Yehudith Wexler
 
27/03/2011
7 ימי לימודים מלאים
CRA – Monitoring and Coordinating Clinical Trials (a 7-day course)
Professional management: Ms. Yehudith Wexler
  This course provides the basic knowledge in clinical trial management and qualifies the students to become a Clinical Research Associates - CRA. The course opens a new, dynamic and challenging channel for a fascinating and full satisfaction work, with specific promotion possibilities in a scientific – medical professional environment
27/03/2011
3 ימי לימודים מלאים
GCP - Good Clinical Practice
Professional management: Ms. Yehudith Wexler
 
23/01/2011
15 מפגשים, חצי יום
CRA – Monitoring and Coordinating Clinical Trials
Professional management: Ms. Yehudith Wexler
  This course provides the basic knowledge in clinical trial management and qualifies the students to become a Clinical Research Associates - CRA. The course opens a new, dynamic and challenging channel for a fascinating and full satisfaction work, with specific promotion possibilities in a scientific – medical professional environment
23/01/2011
6 מפגשים, חצי יום
GCP - Good Clinical Practice
Professional management: Ms. Yehudith Wexler
 

2010

27/12/2010
2 ימי לימודים מלאים
Optimizing the Drug Development Process using PK/PD Modeling
Lecturer: Dr. Serge Guzy, USA
 
29/11/2010
יום לימודים מלא
How to Evaluate Clinical Studies
and how to turn it into practical tools

Lecturers: Dr. Jack Spira
 
01/11/2010
יום לימודים מלא
How to Design and Write Protocols for Clinical Trials
Lecturer: Dr. Dan Goldstaub
 
10/10/2010
7 ימי לימודים מלאים
Qualification of CRA - Clinical Research Associate (a 7-days course)
Professional management: Ms. Yehudith Wexler
  This course provides the basic knowledge in clinical trial management and qualifies the students to become a Clinical Research Associates - CRA. The course opens a new, dynamic and challenging channel for a fascinating and full satisfaction work, with specific promotion possibilities in a scientific – medical professional environment
10/10/2010
3 ימי לימודים מלאים
GCP - Good Clinical Practice
Professional management: Ms. Yehudith Wexler
 
08/07/2010
יום לימודים מלא
Data Management & Statistical Methods in Clinical Trials
Lecturer: Ms. Tali Azulay
 
08/07/2010
7 ימי לימודים מלאים
Qualification of CRA - Clinical Research Associate (a 7-days course)
Professional management: Ms. Yehudith Wexler
  This course provides the basic knowledge in clinical trial management and qualifies the students to become a Clinical Research Associates - CRA. The course opens a new, dynamic and challenging channel for a fascinating and full satisfaction work, with specific promotion possibilities in a scientific – medical professional environment
08/07/2010
3 ימי לימודים מלאים
GCP - Good Clinical Practice
Professional management: Ms. Yehudith Wexler
 
16/06/2010
2 ימי לימודים מלאים
Development of Combination Products - Regulatory & Clinical Considerations
Lecturer: Dr. Barbara Fant
 
15/06/2010
חצי יום לימודים
When Safety Meets Regulation
Lecturers: Dr. Barbara Fant, Dr Irene Fermont
 
25/04/2010
7 ימי לימודים מלאים
Qualification of CRA - Clinical Research Associate (a 7-days course)
Professional management: Ms. Yehudith Wexler
  This course provides the basic knowledge in clinical trial management and qualifies the students to become a Clinical Research Associates - CRA. The course opens a new, dynamic and challenging channel for a fascinating and full satisfaction work, with specific promotion possibilities in a scientific – medical professional environment
25/04/2010
3 ימי לימודים מלאים
GCP - Good Clinical Practice
Professional management: Ms. Yehudith Wexler
 
15/02/2010
2 ימי לימודים מלאים
Pharmacovigilance - basic level
Lecturer: Dr. Irene Fermont
 
02/02/2010
3 ימי לימודים מלאים
Developing Clinical Quality Assurance Audit Skills and Procedures (CQA)
Lecturer: Mr. Steve Schwartz, USA
 
04/01/2010
15 מפגשים, חצי יום
Qualification of CRA - Clinical Research Associate (regular course)
Professional management: Ms. Yehudith Wexler
 
04/01/2010
מפגש, חצי יום
GCP - Good Clinical Practice
Professional management: Ms. Yehudith Wexler
 

2009

25/10/2009
7 ימי לימודים מלאים
Qualification of CRA - Clinical Research Associate (regular course)
Professional management: Ms. Yehudith Wexler
 
25/10/2009
3 ימי לימודים מלאים
GCP - Good Clinical Practice
Professional management: Ms. Yehudith Wexler
 
15/07/2009
חצי יום לימודים
How Current Are You? Review of New Industry and Regulatory Expectations For Biopharmaceutical Products
Lecturer: Dr. Ana Menendez, USA
  2008 was a banner year for generating important industry white papers and regulatory guidelines for biopharmaceutical products. This meeting specifically addresses updates that should be implemented in post-2009 development and validation programs both in the GMP and the GLP arena.
13/07/2009
7 ימי לימודים מלאים
Qualification of CRA - Clinical Research Associate (a 7-days course)
Lecturer: Ms. Yehudith Wexler
  This course provides the basic knowledge in clinical trial management and qualifies the students to become a Clinical Research Associates - CRA. The course opens a new, dynamic and challenging channel for a fascinating and full satisfaction work, with specific promotion possibilities in a scientific – medical professional environment
13/07/2009
3 ימי לימודים מלאים
GCP - Good Clinical Practice
: Ms. Yehudith Wexler
 
18/05/2009
2 ימי לימודים מלאים
Patient Recruitment Strategy: A Comprehensive Workshop for Investigative Sites and Sponsors
Lecturer: Mr. John Needham (USA)
  The course focuses on the skills of the people who are responsible for recruitment success including their personal development (Me), their relationship with their immediate supervisor or client (We) and the role of their efforts in the overall study and the public’s health (Us).
11/05/2009
7 ימי לימודים מלאים
Qualification of CRA - Clinical Research Associate (a 7-days course)
Professional management: Ms. Yehudith Wexler
  This course provides the basic knowledge in clinical trial management and qualifies the students to become a Clinical Research Associates - CRA. The course opens a new, dynamic and challenging channel for a fascinating and full satisfaction work, with specific promotion possibilities in a scientific – medical professional environment
11/05/2009
3 ימי לימודים מלאים
GCP - Good Clinical Practice
Professional management: Ms. Yehudith Wexler
 
04/05/2009
2 ימי לימודים מלאים
Capsule Technology & Encapsulation of Commercial & Clinical Supplies
Lecturer: Mr. Donald K. Lightfoot, USA
  A comprehensive capsule technology presentation covering the manufacturing of empty and filled two piece capsules, fundamentals of encapsulation, blinding of clinical supplies utilizing over-encapsulation and an extensive review of the encapsulation machinery and equipment.
22/03/2009
7 ימי לימודים מלאים
Qualification of CRA - Clinical Research Associate (a 7-days course)
Professional management: Ms. Yehudith Wexler
  This course provides the basic knowledge in clinical trial management and qualifies the students to become a Clinical Research Associates - CRA. The course opens a new, dynamic and challenging channel for a fascinating and full satisfaction work, with specific promotion possibilities in a scientific – medical professional environment
22/03/2009
3 ימי לימודים מלאים
GCP - Good Clinical Practice
Professional management: Ms. Yehudith Wexler
 
26/01/2009
6 מפגשים, חצי יום
GCP - Good Clinical Practice
Lecturer: Professional management: Ms. Yehudith Wexler
 
26/01/2009
15 ימי לימודים מלאים
Qualification of CRA - Clinical Research Associate (regular course)
Lecturer: Ms. Yehudith Wexler
 

2008

06/11/2008
7 מפגשים, יום שלם
Qualification of CRA - Clinical Research Associate (regular course)
Professional management: Ms. Yehudith Wexler
  This course provides the basic knowledge in clinical trial management and qualifies the students to become a Clinical Research Associates - CRA. The course opens a new, dynamic and challenging channel for a fascinating and full satisfaction work, with specific promotion possibilities in a scientific – medical professional environment
11/09/2008
יום לימודים מלא
An Introduction to CDISC (Clinical Data Interchange Standards Consortium)
Lecturer: Wayne Kubick
 
11/09/2008
7 מפגשים, יום שלם
Qualification of CRA - Clinical Research Associate (a 7-days course)
Professional management: Ms. Yehudith Wexler
 
07/09/2008
2 ימי לימודים מלאים
Pharmaceutical Product Risk
Lecturer: Dr Stanley Garbus (USA)
  The course is based on the risk (risk/benefit assessment) for prescription drug products but the concept of Risk Management and Mitigation is universal and being recognized by regulatory authorities as necessary for devices and biotech products as well.
03/09/2008
2 ימי לימודים מלאים
Clinical Project Management
Lecturer: Dr Stanley Garbus - USA
  The course begins by describing the basic fundamentals and pharmaceutical industry standards of project management techniques. Details are presented for understanding clinical trial costs and developing timely budgets to create successful study completion on budget. Participants learn skills of leadership, negotiation and communication that will positively impact the success of clinical projects.
07/07/2008
יום לימודים מלא
An Introduction to Protocol and CRF development
Lecturers: Ms. Tali Azulay
 
03/07/2008
7 ימי לימודים מלאים
Qualification of CRA - Clinical Research Associate (a 7-days course)
Professional management: Ms. Yehudith Wexler
  This course provides the basic knowledge in clinical trial management and qualifies the students to become a Clinical Research Associates - CRA. The course opens a new, dynamic and challenging channel for a fascinating and full satisfaction work, with specific promotion possibilities in a scientific – medical professional environment
28/05/2008
2 ימי לימודים מלאים
Global Orientation in Conducting Clinical Trials Symposia
Professional management:
 
13/05/2008
7 ימי לימודים מלאים
Qualification of CRA - Clinical Research Associate (a 7-days course) - Registration is close !!!
Professional management: Ms. Yehudith Wexler
  This course provides the basic knowledge in clinical trial management and qualifies the students to become a Clinical Research Associates - CRA. The course opens a new, dynamic and challenging channel for a fascinating and full satisfaction work, with specific promotion possibilities in a scientific – medical professional environment
07/04/2008
חצי יום לימודים
חוגגים עשרים
:
 
25/03/2008
יום לימודים מלא
Conducting clinical trials: strategies for compliance with regulatory requirements
Professional management: Ms. Tali Azulay
  This seminar focuses on the latest updates in the practical tools for us to learn from past clinical experience and understand the regulatory guidelines. Participants will profit extensively from this seminar, whether they design clinical trials or build strategies to comply with regulatory guidelines for data submissions.
14/02/2008
15 ימי לימודים, חצי יום
Qualification of CRA - Clinical Research Associate (regular course)
Professional management: Ms. Yehudith Wexler
 

2007

19/12/2007
7 ימי לימודים מלאים
Qualification of CRA - Clinical Research Associate (a 7-days course)
Professional management: Ms. Yehudith Wexler
  Join the future technologies of the medical world. The accelerated development rate of drugs, biological products and medical devices leads to a steep increase in the number and magnitude of the clinical trials conducted around the world and in Israel. Developers, manufacturers and health authorities need information to enable the marketing of safe and efficient medicinal products.
14/11/2007
2 ימי לימודים מלאים
Qualification of CRA -Clinical Research Associate (a 7-days course)
Professional management: Ms. Yehudith Wexler
  Join the future technologies of the medical world. The accelerated development rate of drugs, biological products and medical devices leads to a steep increase in the number and magnitude of the clinical trials conducted around the world and in Israel. Developers, manufacturers and health authorities need information to enable the marketing of safe and efficient medicinal products.
14/11/2007
יום לימודים מלא
Introducing eProducts for clinical trials: EDC and ePRO solutions
Professional management: Phase Forward, PHT
 
14/05/2007
יום לימודים מלא
Quality Clinical Data Mini-workshop
Professional management:
 
  • שם מלא
  • דוא''ל
  • טלפון
  • הודעה
שלח