חיפוש קורסים לפי נושאמנוי

ואלידציה - תיקוף

דף הבית :: כל הקורסים מספר קורסים: 29

ארועים עתידיים

2020

15/07/2020
2 ימי לימודים מלאים
Software Validation - Practical Aspects
Lecturer: Mr. Mike Zeevi
 
04/08/2020
יום לימודים מלא
Process Validation for Medical Devices
Lecturer: Mr. Jose (Yossi) Chvaicer
 

יפורסם בהמשך

יפורסם בהמשך
יום לימודים מלא
Transfer of Analytical Procedures
As part of Product Life Cycle

Lecturer: Ms. Maria Rubin
 
יפורסם בהמשך
יום לימודים מלא
Sampling Plans for V&V, Incoming Inspection and Release
Lecturer: Mr. Gadi Shtepel
 
יפורסם בהמשך
יום לימודים מלא
Excel Validation
Lecturer: Mr. Mike Zeevi
 

ארועים שהסתיימו

2019

23/09/2019
2 ימי לימודים מלאים
ולידציה לתהליכי ניקיון- מהלכה למעשה
Lecturer: Mr. Eran Yona
 
11/06/2019
2 ימי לימודים מלאים
ואלידציה של שיטות ביולוגיות
Lecturer: Dr. Hila Ben-David
 
11/04/2019
יום לימודים מלא
זיהום צולב בתעשיית הפארמה
Lecturer: Mr. Eran Yona
 
26/03/2019
2 ימי לימודים מלאים
Validation of Analytical Methods
Lecturer: Dr. Hagit Yariv
 

2018

11/07/2018
2 ימי לימודים מלאים
ולידציה לתהליכי ניקיון- מהלכה למעשה
Lecturer: Mr. Eran Yona
 
19/06/2018
2 ימי לימודים מלאים
Software Validation - Practical Aspects
Lecturer: Mr. Mike Zeevi
 
07/05/2018
2 ימי לימודים מלאים
ואלידציה של שיטות ביולוגיות
Lecturer: Dr. Hila Ben-David
 
21/02/2018
יום לימודים מלא
Excel Validation
Lecturer: Mr. Mike Zeevi
 

2016

04/12/2016
יום לימודים מלא
Deviations, Investigations, CAPA
and ISO9001:2015

Lecturer: Ms. Karen Ginsbury
 
21/09/2016
2 ימי לימודים מלאים
Process Validation – Lifecycle Approach
Lecturer: Mr. Igor Gorsky
 
20/09/2016
2 ימי לימודים מלאים
Software Validation - Practical Aspects
Lecturer: Mr. Mike Zeevi
 
05/09/2016
יום לימודים מלא
Implementation of Worst Case Approach In Cleaning Validation Systems
Lecturer: Mr. Effi Amir
 
28/06/2016
2 ימי לימודים מלאים
Validation of Analytical Methods
Lecturer: Dr. Hagit Yariv
 
26/01/2016
יום לימודים מלא
Excel Validation
Lecturer: Mr. Mike Zeevi
 

2015

06/07/2015
יום לימודים מלא
Cleaning Validation
Lecturer: Ms. Karen Ginsbury
 

2013

16/10/2013
יום לימודים מלא
System & Equipment Qualification & Validation
Lecturer: Ms. Karen Ginsbury
  Including case-studies, handling deviations (+ a sneak peep at the FDA Process Validation Draft)
05/06/2013
2 ימי לימודים מלאים
Thermal Validation and Monitoring in GMP Environment
Lecturer: Mr. Johan Stormlund, Germany
 

2012

23/10/2012
יום לימודים מלא
Validation of USP / EP Sterility Test
Lecturer: Mr. Alexander Gulkarov
 

2011

28/02/2011
2 ימי לימודים מלאים
Development & Validation of Biological Assay
Lecturer: Dr. Ana Menendez, USA
  The lecture portion of this course will outline sensible approaches to develop reproducible bioassays using live systems and/or biologically derived reagents. These approaches will be supplemented by guidelines to meet regulatory requirements according to their application. In addition, a workshop on writing validation protocols will provide hands-on experience to cover this pivotal document. During the course students will also hear caser studies that will add relevance to the lecture materials and provide a launch point for class discussion.

2010

28/12/2010
יום לימודים מלא
Validation of Ethylene Oxide (ETO) Sterilisation
Lecturer: Ms. Shira Rozenberg
 

2009

15/07/2009
חצי יום לימודים
How Current Are You? Review of New Industry and Regulatory Expectations For Biopharmaceutical Products
Lecturer: Dr. Ana Menendez, USA
  2008 was a banner year for generating important industry white papers and regulatory guidelines for biopharmaceutical products. This meeting specifically addresses updates that should be implemented in post-2009 development and validation programs both in the GMP and the GLP arena.

2008

01/12/2008
2 ימי לימודים מלאים
Pharmaceutical Microbiology
Lecturer: Ms. Karen Ginsbury
 
  • שם מלא
  • דוא''ל
  • טלפון
  • הודעה
שלח