תכנון ועיצוב CRF לניסויים קליניים

 
מרצה: גב' טלי אזולאי-אמיר

תאריך: 12 ספטמבר 2011
מיקום הקורס: כפר המכביה, רמת גן
מידע כללי
משך הפעילות: יום לימודים מלא
שעות:  09:00-17:00
עלות: 1,750 ש"ח + מע"מ, 20% הנחה ללקוחות CDMC ו-MediStat
נקודות זכות: 1
מק''ט: 11236
שפת הקורס: עברית
על הקורס

RFs) Case Report Forms) הינם האמצעי המרכזי לאיסוף נתונים במהלך הניסוי הקליני. לתכנון ולעיצוב נכון של הCRF ישנה חשיבות רבה ביכולת לנתח את תוצאות הניסוי ולשקף את המטרות שהוגדרו בפרוטוקול. בשנים האחרונות גוברת הרגולציה בתחום ניהול הנתונים ומי שניגש לעצב CRF נדרש להבנה מעמיקה בסטנדרטים המקובלים בתעשייה מצד אחד, וביכולת לשקף בCRF את מטרות המחקר מצד שני. יישום עקרונות בסיסים בתהליך עיצוב הCRF יגבירו יעילות הן בתהליך איסוף הנתונים והן בניתוחם. עקרונות אלה אינם שונים בין מחקר המתבצע בנייר או בפורמט האלקטרוני ותקפים לכל סוגי הניסויים הקליניים בכל השלבים ובכל התחומים.

CRF הבנוי בצורה טובה ועל פי העקרונות המקובלים כיום בתעשייה הינו שלב חיוני בהבטחת איסוף מדוייק של הנתונים, ויאפשר 'גישה' נוחה לניתוחם.

קהל היעד
 • כל העוסקים בתכנון וביצוע של ניסויים קליניים
 • מנהלי פרוייקטים
 • אנשי ניהול נתונים
 • אנשי איכות ורגולציה (תקינה)
התועלת שתופק

הסדנא תספק למשתתפיה את העקרונות המרכזיים לעיצוב נכון של ה- CRF שיאפשר איסוף יעיל ותכליתי של הנתונים.

במהלך הסדנא יידון גם היבט העיבודים הסטטיסטיים של נתוני המחקר לאור הCRF.

השאר פרטים למידע נוסף
 • שם מלא
 • דוא''ל
 • טלפון
 • הערות
 • שלח
תכני הקורס
משתתפי הסדנא יתוודעו לתיאוריה הבסיסית של עיצוב CRF ויידונו אפשרויות ופתרונות שונים לבעיות בהן נתקלים צוותי הניסוי.
הנושאים  שיידונו :
 • השלכות של סוגי המחקרים השונים על בניית ה-CRF
 • תרגום מהלך המחקר ל-CRF
 • הנחיות למילוי CRF
 • נתונים שחוזרים על עצמם במהלך המחקר
 • שאלות חובה ושאלות ברירה
 • גרפיקה ומראה חיצוני של CRF
 • הבדלים בין CRF נייר ו-CRF אלקטרוני
 • סטנדרטים בינלאומיים
 • רגולציות רלוונטיות
 • הרצאת אורח : בניית הCRF כבסיס לתכנון ויישום העיבודים הסטטיסטיים של המחקר
קורסים נוספים באותה קטגוריה
קורסים נוספים של אותו המרצה
לומדים אצלנו