קטגוריה: ניסויים קליניים , אסטרטגיות ניהול , ניהול נתונים קליניים - Clinical Data Management , סטטיסטיקה - תכנון ושיטות
חישוב גודל מדגם
צעד... אחר... צעד
מרצה:
תאריך: 18 ינואר 2012
מיקום הקורס:  כפר המכביה, רמת גן
שפת הקורס: עברית
משך הפעילות: יום לימודים מלא
שעות:  09:00-17:00
התכנסות והרשמה: 8:30
עלות: 1,750 ש"ח + מע"מ
נקודות זכות: 1
מק''ט: 12362
חישוב גודל מדגם
 
 
לגודל המדגם של ניסוי קליני יש השלכות מרחיקות לכת על טיב הניסוי והיקפו, על משך הניסוי ותוקפו, כמו גם השלכות כלכליות מרחיקות לכת.
במהלך יום העיון נסקור שיטות לחישוב גודל המדגם המתאים לביצוע ניסוי קליני אפקטיבי. יובהרו ויוגדרו מונחים ומושגים שיסייעו בידינו לחשב את גודל המדגם כהלכה, וישמשו לצורך בחינה ביקורתית של גודל מדגם נתון המופיע בפרוטוקול הניסוי או במאמר.
התועלת שתופק
למתכננים / מבצעים של ניסוי קליני:
 • הכרת החשיבות שיש להגדרה של מדדים / יעדים ראשוניים ושניוניים של הניסוי.
  Primary & secondary end points
 • רכישת ידע שיאפשר הבנה וניסוח המדדים בצורה מובנת, מדויקת ויעילה
 • מדדים / יעדים אלה מקנים לחוקר את האפשרות לבצע תכנון מוקדם של הניסוי הקליני בצורה מבוקרת
 • הבנה של המשמעות והקשר בין גודל המדגם לבין הצלחה / אי הצלחה של הניסוי הקליני
 • רכישת כלים סטטיסטיים שימושיים לחישוב גודל המדגם
 • יישום הידע הנרכש באמצעות דוגמאות וניתוחי אירוע
לקוראי פרוטוקולים ומאמרים :
 • רכישת שפה משותפת עם סטטיסטיקאים
 • הבנה של הפרק הסטטיסטי בפרוטוקול או במאמר
תכני הקורס
 • מקומו של הפרק הסטטיסטי בניסוי הקליני והשפעתו על מהלך הניסוי, ניתוח התוצאות והמסקנות.
 • טעות מסוג II
 • חישוב גודל מדגם ועוצמה סטטיסטית
 • הקשר שבין משמעות קלינית ומובהקות סטטיסטים
 • P-Value – משמעותו והשימוש בו להסקת מסקנות
 • דוגמאות וניתוח מעשי
קהל היעד
 • חוקרים, ועוזרי מחקר שמעורבים בתכנון וביצוע של:
  • מחקרים קליניים
  • מחקרים פרה קליניים
  • מחקרים אפידמיולוגיים
 • מנהלי פרויקטים
 • מנהלי איכות
 • אנשי רגולציה – תקינה
 • שם מלא
 • דוא''ל
 • טלפון
 • הודעה
שלח