GMP של Advanced Therapy
תאים ותאי גזע


תאריך: 24 אוקטובר 2018
מיקום הקורס: כפר המכביה, רמת גן
מידע כללי
משך הפעילות: יום לימודים מלא
שעות: 9:00 - 17:00
עלות: 1,950 ש"ח + מע"מ
נקודות זכות: 1
מק''ט: 18867
שפת הקורס: עברית
על הקורס
תעשיית התרפיות המתקדמות ובמיוחד תעשיית תאי הגזע בישראל הולכת וגדלה כל הזמן. חברות עוברות מניסויים בחיות לניסויים קליניים בבני אדם ונדרשות ליישם את כללי ה-GMP במתקנים משלהם או אצל קבלני משנה ו-CRO's. מידת ה-GMP הנדרשת מחברות אלו תלויה במוצר ובשלבי הפיתוח שלו, אף כי חלק ניכר מדרישות ה- GMP הוא קשיח ואינו ניתן לפרשנות. יום העיון יסקור את כל התחומים בהם יש ליישם את דרישות ה-GMP לפי השלב בו נמצאת החברה. ביום זה יינתנו דוגמאות רבות מיישום כללים אלו בחברות תרפיה תאית.
קהל היעד
 • מנהלי יצור, איכות ורגולציה בחברות שמפתחות, או מתעתדות ליצר מוצרים המוגדרים כ- Advanced Therapy בכלל ומוצרים גנטיים ותאיים בפרט
 • עובדי יצור, אחזקה ומעבדה
 • עובדים במחלקות רגולציה ואיכות
 • עובדים במחלקות לניסויים קליניים
 • בעלי עניין בתחום
GMP של Advanced Therapy
תאים ותאי גזע
התועלת שתופק
הכרה של:
 • מושגי יסוד
 • הדרישות הרגולטוריות לתנאי יצור נאותים (GMP),של תרופה גנטית, תרופה תאית ותרופה המבוססת על תאי גזע
השאר פרטים למידע נוסף
 • שם מלא
 • דוא''ל
 • טלפון
 • הערות
 • שלח
תכני הקורס
 • מוצרים תאיים וגנטיים
  • מרפואה כללית לרפואה מותאמת אישית
  • דוגמאות מתוצאות של ניסויי בטיחות ויעילות במחקרים של תאי גזע
  • סוגי תאים ויכולותיהם בתחום חידוש רקמות ושיפור איכות החיים
  • רגולציה של מוצר תאי ורפואה גנטית – הגדרות, הדרישות הרגולטוריות בארה"ב ובאירופה עבור רפואה גנטית ומוצרים תאיים. הכרת רשויות, סקירה של החוקים והתקנות לפיתוח מוצר רפואי תאי בארץ ובעולם.
 • GMP של תאים ותאי גזע:
  • דרישות הרשויות והרגולציות השונות ליצור בתנאי GMP
  • תכנון והקמת המערך הנקי:
   • חדרים נקיים
   • ציוד שכיח בתעשיית התאים
   • ולידציה לציוד ומערכות
  • הקמת מערך האיכות ליצור, בקרת איכות ואספקה קלינית
  • הפרדה בין מעבדת הפיתוח ומעבדת QC ויישום GMP במעבדת QC.
  • הסמכת התהליך: העברה של מוצר משלב המחקר ליצור סדיר –  פעולות נכונות להעברה מוצלחת של מוצר מהפיתוח ליצור.
  • הבטחת הסטריליות:
   • בדיקת סטריליות של המוצר
   • וולידציה של פעילויות אספטיות (media fill)
   • ניטור החדר והעובדים
   • הדרכה והסמכת העובדים
  • הסמכת ספקי שרות קריטיים
  • הכשרת חומרים והסמכת ספקי חומרים
  • וולידצית שילוח של מוצרים קריוגניים, קפואים ומקוררים
 • הדמיון והשוני בישוםGMP  בתרופות כימיות וביולוגיות ובתרפיה תאית
אודות המרצה

ד"ר אריאלי-פורטנוי סיגלית

מנכ"לית Gsap
לסיגלית אריאלי פורטנוי תואר ראשון (BS.c) ודוקטוראט (DS.c) בהנדסה כימית ותואר שני (MS.c) בהנדסה ביו רפואית שהוענקו לה על ידי הטכניון – המוסד הישראלי לטכנולוגיה בחיפה, ישראל.
לד"ר אריאלי-פורטנוי שנות ניסיון רבות בתעשייה הפארמצבטית.
לפרטים נוספים אנא לחצו כאן


לומדים אצלנו