ניהול משק החשמל בצד הצרכן


תאריך: יפורסם בהמשך
מיקום הקורס: רח' המדע 8, קומה 3, פארק המדע רחובות
מידע כללי
משך הפעילות: יום לימודים מלא
שעות:  9:00-17:00
עלות: 1,750 ש"ח + מע"מ
נקודות זכות: 1
מק''ט: 17816
שפת הקורס: עברית
על הקורס
 • הרגולציה במשק החשמל, ככל הנוגע לצרכני חברת החשמל לישראל  וליצרני חשמל פרטיים (יחפי"ם)- הן קונבנציונאליים והן בתחום האנרגיות המתחדשות- מורכבת מאוד ודינאמית.
 • יום העיון יתרום ללימוד והבנה מעמיקה של אמות המידה, מבנה התעריפים הנוכחיים ואלה הצפויים לנו בשנים הבאות. ילובנו סוגיות משפטיות בתחום החשמל והתמודדות עימם.
 • יוצגו כלים וחלופות שיאפשרו הקטנה משמעותית בהוצאות האנרגיה ע"י הפעלת הסדרי תפעול מיוחדים עם חברת החשמל, רכישת חשמל מיצרני החשמל, ייצור עצמי של חשמל ופיתוח מערכות ייצור באנרגיות מתחדשות.
 • ניתוח החלופות למזעור עלויות בצד משק החשמל ובצד צרכן החשמל.

על המרצים

 • נעמה שוויקה (עו"ד) - מומחית לרגולציה וליווי פרויקטים
 • אבי טיטלמן - יועץ מקצועי בכיר לרשות החשמל
 • עודד אגמון - מנהל אגף אסדרה ברשות לחשמל
 • יעל להב - סמנכ"ל שיווק ומכירות- דוראד אנרגיה בע"מ
 • עו"ד נדב אולגן - שותף במחלקת האנרגיה והתשתיות של המשרד ארדינסט, בן נתן, טולידאנו ושות'
 • דר' יגאל כדר - בעבר מנהל תחום אנרגיה בחברת מקורות מים וכיום יועץ בתחום מים, אנרגיה וסביבה


קהל היעד
 • נושאי משרות בכירות בחברות, מוסדות ממשלתיים, ארגונים, מפעלי תעשייה, רשויות מקומיות וקיבוצים שהם צרכני חשמל מעל 10 מיליון קווט"ש לשנה
 • ממוני אנרגיה מפעליים
 • מהנדסים בכירים בתחומי: חשמל, מים, מכונות ואנרגיה וכלכלנים
 • מהנדסים ומנהלים של יצרני חשמל – חברת החשמל לישראל ויצרנים פרטיים
התועלת שתופק
יפורסם בהמשך
השאר פרטים למידע נוסף
 • שם מלא
 • דוא''ל
 • טלפון
 • הערות
 • שלח
תכני הקורס
 • המונח צרכן בחוק משק החשמל, השינויים שחלו בהגדרת המונח והשפעתם על סמכות הפיקוח והרגולטור
 • הרגולטורים במשק החשמל וכלי הפיקוח שלהם
 • מתודולוגיה לקביעת תעריפים נורמטיביים לפי טכנולוגיות- עבר ועתיד
 • מתודולוגיה לקביעת תעריפים לצרכנים לפי מקטעים- ייצור, רשת, אספקה- עבר  ועתיד
 • הסדרים תפעוליים קיימים עם צרכני החשמל גדולים- משק המים, מפעלי תעשייה, וארגונים גדולים
 • תועלות ועלויות לצרכן
 • רכישת חשמל- עסקאות פיסיות מול עסקאות פיננסיות
 • עסקאות עם יחפי"ם - טווח ארוך ומזדמנות
 • אתגרים בייצור עצמי של חשמל ופיתוח אנרגיות מתחדשות
תכנית יום העיון

08.30-09.00 - התכנסות והרשמה
09.00-10.30 - משק החשמל מנקודת מבט צרכנית - עו"ד נעמה שוויקה
10.30-12.00 - מתודולוגיה בקביעת תעריפים לצרכן וליצרן - אבי טיטלמן
12.00-13.00- ארוחת צהריים
13.00-14.00 - רכישת חשמל מיצרנים פרטיים - עודד אגמון, רשות החשמל
14.00-15.00 - עסקאות מכירת חשמל לצרכנים- יעל להב, דוראד
15.00-16.00 - סוגיות משפטיות בתחום החשמל- עו"ד נדב אולגן
16.00-17.00 - הסדרים תפעוליים בין משק החשמל לצרכנים - דר' יגאל כדר
אודות המרצה
קורסים נוספים באותה קטגוריה
קורסים נוספים של אותו המרצה
לומדים אצלנו