קטגוריה: פרמצבטיקה/תרופות/מוצרים ביולוגיים
תיקון פקודת הרוקחים: משמעויות ויישומים

מרצים: ד"ר אייל שוורצברג, מר אמיר ניצן, עו"ד לימור טרסי-חן , עו"ד נילי חיון-דיקמן , עו"ד עמוס בנצור, ד"ר רון תומר
תאריך: 7 יולי 2016
מיקום הקורס:  מלון דיויד אינטרקונטיננטל, תל אביב
שפת הקורס: עברית
משך הפעילות: יום לימודים מלא
שעות: 09:00 – 17:00
התכנסות והרשמה: 8:30-9:00
עלות: 1750 ש"ח + מע"מ
נקודות זכות: 1
מק''ט: 16957
תיקון פקודת הרוקחים: משמעויות ויישומים
 

 
עו"ד בנצור עמוס
משרד עו"ד עמוס בנצור ושות'
עו"ד נילי חיון-דיקמן
היועצת המשפטית של אגף הרוקחות במשרד הבריאות 
עו"ד טרסי-חן לימור
משרד עו"ד עמוס בנצור ושות'
מר ניצן אמיר
מנכ"ל הסתדרות הרוקחים בישראל
ד"ר תומר רון
מנהל הוועדה המקצועית של ארגון הרוקחות בישראל
ד"ר שוורצברג אייל
ראש אגף רוקחות, משרד הבריאות
לאחרונה אושר החוק לתיקון פקודת הרוקחים (מס' 24), התשע"ו - 2016, אשר משפיע ונוגע לעבודתם של כל הגורמים הפועלים בשרשרת הייצור וההפצה של תרופות בישראל.

הצורך האקוטי בביצוע תיקון מקיף וכולל של הוראות הפקודה (שלא עודכנה באופן מקיף במשך שנים רבות) נבע, בראש ובראשונה, מהתמורות המשמעויות שחלו בשנים האחרונות בתחום מקצוע הרוקחות, בד בבד עם התרחבות התופעה המכונה "פשיעה הפרמצבטית".

במסגרת התיקון, הורחבו, בין היתר, באופן משמעותי, הדרישות החלות על גורמים המייצרים, מפיצים ומנפקים תרופות בישראל, בד בבד עם הרחבת הסמכויות המוקנות למשרד הבריאות, לצורך שמירה על בריאות הציבור.

כמו כן, במסגרת תיקון הפקודה, עוגנה בחקיקה, לראשונה, האפשרות להטיל סנקציות כספיות ופליליות על בעלים של בתי מרקחת/בתי מסחר לתרופות/ מנהלים ונושאי משרה, בגופים המייצרים, מפיצים ומנפקים תרופות, הגם שאינם רוקחים בעצמם – בשל הפרות של הוראות הדין שבוצעו על ידי מי מעובדיהם.


יום העיון מקנה למשתתפים סקירה יסודית ומעמיקה של התיקונים הנרחבים בפקודת הרוקחים, תוך התמקדות בהשפעות וההשלכות על עבודתו ומסגרת אחריותו של הרוקח, כמו גם על מסגרת אחריותם של גורמים משיקים הפועלים בשרשרת הייצור וההפצה של תרופות, כגון: בעלים של בתי מסחר לתרופות ובתי מרקחת (שבהתאם לנוסח החדש של הפקודה, הוכפפו, לראשונה, גם הם לפיקוח ובקרה מצד משרד הבריאות).

הסדרי חניה

למשתתפי יום העיון תוצע חנייה מוזלת בחניון מלון דויד אינטרקונטיננטל, על בסיס מקום פנוי. שוברי חנייה בסך 40 ₪ יחכו בעמדת הרישום.
בנוסף סביב בית המלון ישנם מס' חניונים (בתשלום). מפת החניונים הסמוכים לבית המלון

תוכנית יום העיון

09:30 – 09:00 "דע מאין באת ולאן אתה הולך":
תיקון פקודת הרוקחים
עו"ד עמוס בנצור
10:30 – 09:30 "מי שלא הולך קדימה - הולך אחורה":
עבר, הווה, עתיד - מאחורי הקלעים של פקודת הרוקחים מנקודת המבט של הרגולטור
ד"ר אייל שוורצברג
עו"ד נילי חיון-דיקמן
11:00 – 10:30 הפסקה
11:45 – 11:00 "לסגור מעגל":
משמעות תיקון פקודת הרוקחים בראי כל אחת מהחוליות בשרשרת הייצור וההפצה של תכשירים
עו"ד עמוס בנצור
12:30 – 11:45 "אני נושא עימי":
אחריותם בדין של "נושאי משרה" ו"בעלים" בשרשרת הייצור וההפצה של תכשירים
עו"ד לימור טרסי-חן
ממשרד עו"ד עמוס בנצור ושות'
13:30 – 12:30
צהריים
14:15 – 13:30 "אני, רק שאלה":
פורום שאלות תשובות בנושא תיקון פקודת הרוקחים
עו"ד עמוס בנצור
15:00 – 14:15 תיקון פקודת הרוקחים – אתגרים ניהוליים ביישום ובהטמעה מר אמיר ניצן
15:30 – 15:00 הפסקה
17:00 – 15:30 פאנל:
תמורות ושינויים במקצוע הרוקחות בישראל
מגמות ותובנות לאור תיקון פקודת הרוקחים
בהשתתפות:
ד"ר אייל שוורצברג, ראש אגף הרוקחות במשרד הבריאות
נציגי ארגוני הרוקחים ד"ר רון תומר, מר אמיר ניצן
עו"ד עמוס בנצור ועו"ד לימור טרסי-חן, משרד עמוס בנצור ושות'
עו"ד עמוס בנצור
תכני הקורס
 • התיקון לנוסח פקודת הרוקחים: רקע ומטרות.
 • החובות הרגולטוריות החלות על רוקחים בבתי מרקחת/בתי מסחר לתרופות/חברות תרופות: סקירת השינויים העיקריים שחלו בנוסח הפקודה ומשמעותם.
 • גורמים נוספים המבוקרים ומפוקחים על ידי הפקודה: סקירת השינויים העיקריים שחלו בנוסח הפקודה ומשמעותם.
  • בעלים של בתי מסחר לתרופות/בתי מרקחת + "נושא משרה בתאגיד":
   • מיהו "בעלים", "נושא משרה בתאגיד" ?
   • מהן החובות הרגולטוריות החלות על "בעלים" / "נושא משרה בתאגיד"?
   • מהן הסנקציות שניתן להטיל על "בעלים" /"נושא משרה בתאגיד" שהפר את החובות הרגולטוריות החלות עליו.
   • מהן הפעולות שנדרש "בעלים" / "בית מסחר לתרופות"/ "נושא משרה בתאגיד" לבצע לצורך עמידה בחובות הפיקוח שהוטלו עליו.  
  • גורמים נוספים המבוקרים באמצעות הפקודה.
 • הסנקציות אותן ניתן להטיל בהתאם לפקודה: סקירת השינויים העיקריים שחלו בנוסח הפקודה ומשמעותם.
  • סנקציות פליליות
  • אכיפה מנהלית
  • דין משמעתי
 • תמורות ביחסי עבודה בין רוקחים ו"בעלים":
  • מהן התמורות הצפויות לאור החלת פיקוח ובקרה גם על בעלים של בתי מרקחת/בתי מסחר לתרופות.
  • חלוקת אחריות בין בעלים ורוקחים בעידן שלאחר תיקון הפקודה.
  • כיצד ניתן להבטיח שמירה על יחסי עבודה תקינים בין רוקחים ו"בעלים" לאור התמורות בחקיקה.
 • פורום שאלות ותשובות
התועלת שתופק
 • לימוד והכרת דרישות הדין העדכניות החלות על רוקחים הפועלים בתפקידי מפתח בשרשרת הייצור וההפצה של תרופות.
 • רכישת ידע וכלים מעשיים לעניין הפעולות שעל בתי המרקחת / בתי מסחר לתרופות / מוסדות רפואיים לבצע – לצורך עמידה בדרישות הדין החדשות.
 • קבלת כלים מעשיים ביחס לאופן שבו ניתן להבטיח יחסי עבודה תקינים בין בעלים ומנהלים של בתי מרקחת/בתי מסחר לתרופות/מוסדות רפואיים– לאור השינויים בפקודה.
קהל היעד
 • רוקחים ורוקחים אחראיים בבתי מרקחת.
 • רוקחים אחראיים בבתי מסחר לתרופות ומוסדות רפואיים.
 • בעלים של בתי מסחר לתרופות ובתי מרקחת, כולל מוסדות רפואיים, קופות חולים ובתי חולים.
 • ממוני תחום הרוקחות בתעשייה פרמצבטית ובמוסדות רפואיים.
 • שם מלא
 • דוא''ל
 • טלפון
 • הודעה
שלח