GAP – Good Agricultural Practice

גידול צמחי קנאביס רפואי בתנאים נאותים
בהתאם לתקן GAP IMC ודרישות היק"ר


תאריך: יפורסם בהמשך
מיקום הקורס: כפר המכביה, רמת גן
מידע כללי
משך הפעילות: יום לימודים מלא
שעות:  09:00-17:00
עלות: 1,850 ש"ח + מע"מ
נקודות זכות: 2
מק''ט: 18833
שפת הקורס: עברית
על הקורס
צמחי הקנאביס מהם מופקות תפרחות ומוצרי קנאביס אחרים המשמשים למטרות רפואיות, אמורים לעמוד בתקנים מחמירים בכל הנוגע לאיכות ולהדירות של תהליך הגידול.

גידול צמחי קנאביס בתנאים נאותים נדרש כחלק מתקן IMC GAP  אשר אומץ ופורסם לאחרונה על ידי היק"ר (היחידה לקנאביס רפואי) במשרד הבריאות הישראלי:IMC-GAP  גידול קנביס רפואי (עדכון 3 – אוקטובר 2017)

יום העיון מתרכז בדרישות תקן IMC GAP
 • הביצועים בחוות הגידול שנדרשים על מנת שיהיה אפשר לעמוד בדרישות התקן
 • שיפור איכות תפרחות צמח הקנאביס, רמות היבול והאחידות בין הצמחים
 • הבקרות שנדרשות בתהליכי הגידול בחממות והאחסון של התפרחות המיובשות
 • הערכות לקראת ביקורות גופי ההתעדה השונים
 • ההבדל בין דרישות ה GAP לדרישות תקן ה GMP עבור מוצרי קנאביס רפואי
 • הבדיקות הנחוצות לשם שחרור תפרחות הקנאביס כחומרי גלם למוצרי קנאביס רפואי ותרופות מבוססות קנאביס
קהל היעד
אגרונומים, מנהלי חוות גידול ואנשי פיתוח והשבחת זני קנאביס לשימוש רפואי
התועלת שתופק
 • הבנת דרישות תקן ה-IMC GAP  אשר פורסמו משרד הבריאות והיחידה לקנאביס רפואי
 • פרמטרים קריטיים והשפעתם על איכות תפרחות צמחי הקנאביס
 • זיהוי והבנת הסיכונים הקיימים ומציאת דרכים להפחת הסיכון
 • בקרה על פרמטרים קריטיים
 • גידול בחממות in-door  מול out-door
 • שימוש בחומרי הדברה קונבנציונליים מול חומרי הדברה ביולוגיים/אורגניים
 • שיפור רמות היבול מצמחי הקנאביס
 • בדיקות הנחוצות לשחרור מוצרי קנאביס
 • שיפור אחידות בין צמחים
 • כללי התנהגות ולבוש בחממות וחדרי גידול בחווה
השאר פרטים למידע נוסף
 • שם מלא
 • דוא''ל
 • טלפון
 • הערות
 • שלח
תכני הקורס
 • מונחים והגדרות שמקורן בתקן ה-GAP עבור צמחי קנאביס
 • ניהול וניתוח סיכונים
 • פרמטרים מבוקרים ומנוטרים בשלבי הגידול השונים
 • שיפור איכות, אחידות, הדירות ויבול תפרחות הקנאביס
 • סקירת דרישות עקריות של התקן
 • נהלים מומלצים לכתיבה ויישום בחוות הגידול
 • הכנות לקראת ביקורות גופי ההתעדה
אודות המרצה

מר ערן יונה

מנהל חברת Bio-Chem יועץ GxP, איכות וואלידציה בעל ניסיון תאורטי ומעשי של למעלה מ 15 שנה בתחומי המחקר, טכנולוגיות, ניהול ייצור ותפעול, פיתוח תהליכים, מצוינות תפעולית וואלידציה.
לפרטים נוספים אנא לחצו כאן


קורסים נוספים באותה קטגוריה
לומדים אצלנו